Giờ Đây Con Dâng
/ 46 / Âm nhạc

Giờ Đây Con Dâng


Nhạc: Hồng Bính
Thể Hiện: Thành Danh
Tình Khúc Tạ Ơn
/ 64 / Âm nhạc

Tình Khúc Tạ Ơn

Tình Khúc Tạ Ơn
Thơ : Ngô Liên Phương
Nhạc: Hồng Bính
Xin Chúa thương
/ 82 / Âm nhạc

Xin Chúa thương

Xin Chúa thương

Thể hiện: Kiều Oanh Nguyễn
Tác giả: Hồng Bính
Xin Xót Thương ( Hát Về Người Cha)
/ 158 / Âm nhạc

Xin Xót Thương ( Hát Về Người Cha)

Xin Xót Thương ( Hát Về Người Cha)
Sáng Tác: Hồng Bính
Cho Con Lòng Tin
/ 129 / Âm nhạc

Cho Con Lòng Tin

Sáng Tác: Hồng Bính
Thể Hiện: Nguyễn Lan Anh
Ánh Mắt
/ 146 / Âm nhạc

Ánh Mắt

ÁNH MẮT
Sáng Tác: Nhạc Sĩ HỒNG BÍNH
Trình Bày: Ca Sĩ HOÀNG THY
Proshow By: Lm. Fx. LÊ KHẮC LÂM (ofm) Karaoke
MARIA - MẪU GƯƠNG HIỆP HÀNH
/ 539 / Âm nhạc

MARIA - MẪU GƯƠNG HIỆP HÀNH

Sáng tác: HÙNG CƯƠNG - HỒNG BÍNH
Trình bày: ANGELO BAND

KHÚC CA MỘT NGƯỜI MẸ
/ 258 / Âm nhạc

KHÚC CA MỘT NGƯỜI MẸ

KHÚC CA MỘT NGƯỜI MẸ
 Sáng Tác: Nhạc Sĩ HỒNG BÍNH
Mừng Vui Về Bên Mẹ
/ 172 / Âm nhạc

Mừng Vui Về Bên Mẹ

Mừng Vui Về Bên Mẹ
Sáng Tác Hồng Bính
Mẹ Giáo Phận Huế
/ 329 / Âm nhạc

Mẹ Giáo Phận Huế

Mẹ Giáo Phận Huế
Sáng Tác: Hùng Cương-Hồng Bính
Tôn Sùng Trái Tim Chúa
/ 306 / Âm nhạc

Tôn Sùng Trái Tim Chúa

Tôn Sùng Trái Tim Chúa
Sáng Tác: Hùng Cương-Hồng Bính
​Nguyện Thương Con
/ 303 / Âm nhạc

​Nguyện Thương Con

Nguyện Thương Con
Sáng Tác: Hồng Bính
XIN CHO CON THẤY CHA HIỆN DIỆN
/ 264 / Âm nhạc

XIN CHO CON THẤY CHA HIỆN DIỆN

XIN CHO CON THẤY CHA HIỆN DIỆN
Sáng tác: HỒNG BÍNH
CON XIN TRẢ
/ 265 / Âm nhạc

CON XIN TRẢ


 Sáng tác:  HỒNG BÍNH
 Trình bày:  SƠN TÚI ĐỎ
Ngày Xuân Dâng Cha
/ 357 / Âm nhạc

Ngày Xuân Dâng Cha

Ngày Xuân Dâng Cha

Sáng Tác: Hồng Bính
Xin Chào Xuân Về
/ 298 / Âm nhạc

Xin Chào Xuân Về

Xin Chào Xuân Về

Nhạc: Hồng Bính
LỜI SUY ĐÊM THÁNH
/ 342 / Âm nhạc

LỜI SUY ĐÊM THÁNH

Ca khúc: LỜI SUY ĐÊM THÁNH Sáng tác:  HỒNG BÍNH
LỄ DÂNG ĐÊM THÁNH
/ 434 / Âm nhạc

LỄ DÂNG ĐÊM THÁNH

Ca khúc: LỄ DÂNG ĐÊM THÁNH Sáng tác:  HỒNG BÍNH
ALBUM THÁNH CA GIÁNG SINH
/ 319 / Âm nhạc

ALBUM THÁNH CA GIÁNG SINH

Sáng tác:  HỒNG BÍNH (*) Ý Thơ: NGÔ LIÊN PHƯƠNG
 Trình bày:  TRIỆU NGỌC YẾN
VUI LÊN SION
/ 438 / Âm nhạc

VUI LÊN SION

VUI LÊN SION
​​​​​​​

 Sáng tác:  HỒNG BÍNH
 Trình bày:  TRIỆU NGỌC YẾN
​NIỀM MONG ƯỚC CỦA CON
/ 327 / Âm nhạc

​NIỀM MONG ƯỚC CỦA CON

NIỀM MONG ƯỚC CỦA CON
 Sáng tác:  HỒNG BÍNH
KHÁT KHAO ĐỢI CHỜ
/ 548 / Âm nhạc

KHÁT KHAO ĐỢI CHỜ

Sáng tác:  HỒNG BÍNH
 Trình bày:  TRIỆU NGỌC YẾN
Cầu Cho Các Linh Hồn
/ 702 / Âm nhạc