Album TÂM TÌNH VỚI CHÚA
/ 42 / Âm nhạc
DÂNG LỜI CẢM TẠ CHÚA XUÂN
/ 80 / Âm nhạc
Chúa Mãi Là Mùa Xuân
/ 64 / Âm nhạc
Xuân Sapa
/ 274 / Âm nhạc
LẠY THÁNH MẪU THÁC MƠ
/ 72 / Âm nhạc
Cao Nguyên Tạ Ơn Chúa Xuân
/ 122 / Âm nhạc
NGUYỆN CẦU MÙA ĐÔNG
/ 106 / Âm nhạc
Người Trinh Nữ Sion
/ 89 / Âm nhạc
Đêm Thánh Vô Cùng
/ 99 / Âm nhạc
Mừng Vui lên
/ 126 / Âm nhạc
Lễ Vật Ba Vua
/ 164 / Âm nhạc
Tiếng Thơ Ngô Liên Phương
/ 144 / Âm nhạc
Tự Sự Mùa Giáng sinh
/ 93 / Âm nhạc
CON HÁT VỀ MẸ
/ 93 / Âm nhạc
Tiếng Gọi
/ 132 / Âm nhạc
Mừng Thánh Phanxico Xavie
/ 189 / Âm nhạc
Hãy Dọn Đường
/ 134 / Âm nhạc
Mừng Vui Lên
/ 165 / Âm nhạc
Lời Ru Trong Đêm Hồng Ân
/ 273 / Âm nhạc
Bình Ca Mân Côi
/ 138 / Âm nhạc
Con Xin Dâng Mẹ
/ 125 / Âm nhạc
Tình Ca Têrêxa Giêsu
/ 168 / Âm nhạc
Ca Khúc Ân Tình
/ 141 / Âm nhạc