LỜI SUY ĐÊM THÁNH
/ 50 / Âm nhạc

LỜI SUY ĐÊM THÁNH

Ca khúc: LỜI SUY ĐÊM THÁNH Sáng tác:  HỒNG BÍNH
LỄ DÂNG ĐÊM THÁNH
/ 62 / Âm nhạc

LỄ DÂNG ĐÊM THÁNH

Ca khúc: LỄ DÂNG ĐÊM THÁNH Sáng tác:  HỒNG BÍNH
ALBUM THÁNH CA GIÁNG SINH
/ 82 / Âm nhạc

ALBUM THÁNH CA GIÁNG SINH

Sáng tác:  HỒNG BÍNH (*) Ý Thơ: NGÔ LIÊN PHƯƠNG
 Trình bày:  TRIỆU NGỌC YẾN
VUI LÊN SION
/ 49 / Âm nhạc

VUI LÊN SION

VUI LÊN SION
​​​​​​​

 Sáng tác:  HỒNG BÍNH
 Trình bày:  TRIỆU NGỌC YẾN
​NIỀM MONG ƯỚC CỦA CON
/ 57 / Âm nhạc

​NIỀM MONG ƯỚC CỦA CON

NIỀM MONG ƯỚC CỦA CON
 Sáng tác:  HỒNG BÍNH
KHÁT KHAO ĐỢI CHỜ
/ 55 / Âm nhạc

KHÁT KHAO ĐỢI CHỜ

Sáng tác:  HỒNG BÍNH
 Trình bày:  TRIỆU NGỌC YẾN
Cầu Cho Các Linh Hồn
/ 139 / Âm nhạc
XIN BAN CHO CON
/ 107 / Âm nhạc

XIN BAN CHO CON

Ca khúc: XIN BAN CHO CON
 Sáng tác:  HỒNG BÍNH
HIỆP LỜI TẠ ƠN CHÚA
/ 86 / Âm nhạc

HIỆP LỜI TẠ ƠN CHÚA

HIỆP LỜI TẠ ƠN CHÚA
 Nhạc: HỒNG BÍNH
Lời: FMM
GIAI ĐIỆU ĐỜI CON -VOL.1
/ 80 / Âm nhạc
TIỄN ĐƯA CA 1
/ 117 / Âm nhạc

TIỄN ĐƯA CA 1

Ca khúc: TIỄN ĐƯA CA 1
Sáng tác: HỒNG BÍNH
LẠY THÁNH MẪU THÁC MƠ
/ 120 / Âm nhạc

LẠY THÁNH MẪU THÁC MƠ

Ca khúc: LẠY THÁNH MẪU THÁC MƠ
Sáng tác: HỒNG BÍNH
VUI TRĂNG CA NGỢI CHÚA
/ 188 / Âm nhạc

VUI TRĂNG CA NGỢI CHÚA

Ca khúc: VUI TRĂNG CA NGỢI CHÚA
Sáng tác: HỒNG BÍNH
XIN CHÚA DẠY CON YÊU THƯƠNG
/ 165 / Âm nhạc

XIN CHÚA DẠY CON YÊU THƯƠNG


ALBUM XIN CHÚA DẠY CON YÊU THƯƠNG
Sáng tác: HỒNG BÍNH
Trình bày: LM. MARTIN NGUYỄN
Video by: MINH DƯƠNG
Ước Chi Con
/ 182 / Âm nhạc

Ước Chi Con

Sáng tác: HỒNG BÍNH - Trình bày: TRIỆU NGỌC YẾN | DÒNG TRINH VƯƠNG BÙI MÔN
Từ Ngày Có Mẹ
/ 149 / Âm nhạc
Tâm Tình Tháng Năm
/ 182 / Âm nhạc

Tâm Tình Tháng Năm

Ca khúc: TÂM TÌNH THÁNG NĂM
Lạy Thánh Tâm Của Chúa
/ 195 / Âm nhạc
Lời Tạ Ơn
/ 212 / Âm nhạc
Album CON DÂNG LÊN MẸ
/ 218 / Âm nhạc
Mười Lăm Năm Hồng Ân
/ 278 / Âm nhạc
TÂM SỰ TRỞ VỀ
/ 255 / Âm nhạc
XIN CHÚA DẠY CON YÊU THƯƠNG
/ 244 / Âm nhạc