Bài hát cộng đồng Chúa nhật 14 Thường Niên -B
/ 40 / Âm nhạc

Bài hát cộng đồng Chúa nhật 14 Thường Niên -B

Ủy ban Thánh nhạc trực thuộc Hội đồng Giám mục Việt Nam đề nghị những bài hát sau đây cho Lễ Chúa nhật 14 Thường Niên năm B.
Bài hát cộng đồng Chúa nhật 14 Thường Niên -B
/ 118 / Âm nhạc

Bài hát cộng đồng Chúa nhật 14 Thường Niên -B

Ủy ban Thánh nhạc trực thuộc Hội đồng Giám mục Việt Nam đề nghị những bài hát sau đây cho Lễ Chúa nhật 13 Thường Niên năm B.

Thánh ca Phụng vụ -Chúa nhật XII Thường niên -B
/ 71 / Âm nhạc

Thánh ca Phụng vụ -Chúa nhật XII Thường niên -B

Thánh ca Phụng vụ -Chúa nhật XII Thường niên -B - Lm. Thái Nguyên

Bài hát cộng đồng Lễ Thánh Phêrô - Phaolô
/ 48 / Âm nhạc

Bài hát cộng đồng Lễ Thánh Phêrô - Phaolô

Ủy ban Thánh nhạc trực thuộc Hội đồng Giám mục Việt Nam đề nghị những bài hát sau đây cho Lễ Thánh Phêrô và Thánh Phaolô (ngày 29/06).

Bài hát cộng đồng Chúa Nhật 12 Thường Niên -B
/ 57 / Âm nhạc

Bài hát cộng đồng Chúa Nhật 12 Thường Niên -B

Ủy ban Thánh nhạc trực thuộc Hội đồng Giám mục Việt Nam đề nghị những bài hát sau đây cho Chúa nhật 12 Thường Niên năm B.

BHCĐ Lễ Sinh nhật Thánh Gioan Tẩy Giả
/ 59 / Âm nhạc

BHCĐ Lễ Sinh nhật Thánh Gioan Tẩy Giả

Ủy ban Thánh nhạc trực thuộc Hội đồng Giám mục Việt Nam đề nghị những bài hát sau đây cho Lễ Sinh nhật Thánh Gioan Tẩy Giả.

Thánh ca Phụng vụ Chúa nhật XI Thường niên -B
/ 74 / Âm nhạc

Thánh ca Phụng vụ Chúa nhật XI Thường niên -B

Thánh ca Phụng vụ - Chúa nhật XI Thường niên -B - Lm. Thái Nguyên

Bài hát cộng đồng Chúa Nhật 11 Thường Niên -B
/ 82 / Âm nhạc

Bài hát cộng đồng Chúa Nhật 11 Thường Niên -B

Ủy ban Thánh nhạc trực thuộc Hội đồng Giám mục Việt Nam đề nghị những bài hát sau đây cho Chúa nhật 11 Thường Niên năm B.

Thánh ca Phụng vụ -Lễ Thánh Tâm Chúa Giêsu
/ 95 / Âm nhạc

Thánh ca Phụng vụ -Lễ Thánh Tâm Chúa Giêsu

Thánh ca Phụng vụ -Lễ Thánh Tâm Chúa Giêsu - Lm. Thái Nguyên

Thánh ca Phụng vụ -Lễ Mình Máu Chúa Kitô
/ 73 / Âm nhạc

Thánh ca Phụng vụ -Lễ Mình Máu Chúa Kitô

Thánh ca Phụng vụ -Lễ Mình Máu Chúa Kitô - Lm. Thái Nguyên

Bài hát cộng đồng Lễ Thánh Tâm Chúa Giêsu -B
/ 96 / Âm nhạc

Bài hát cộng đồng Lễ Thánh Tâm Chúa Giêsu -B

Ủy ban Thánh nhạc trực thuộc Hội đồng Giám mục Việt Nam đề nghị những bài hát sau đây cho Lễ Thánh Tâm Chúa Giêsu năm B.

Bài hát cộng đồng Chúa nhật 10 TN-B
/ 120 / Âm nhạc

Bài hát cộng đồng Chúa nhật 10 TN-B

Ủy ban Thánh nhạc trực thuộc Hội đồng Giám mục Việt Nam đề nghị những bài hát sau đây cho Chúa nhật 10 Thường Niên năm B.

Thánh ca Phụng vụ -Lễ Chúa Ba Ngôi- B
/ 70 / Âm nhạc

Thánh ca Phụng vụ -Lễ Chúa Ba Ngôi- B

Thánh ca Phụng vụ -Lễ Chúa Ba Ngôi- B - Lm. Thái Nguyên

Bài hát cộng đồng Lễ Mình Máu Thánh Chúa -B
/ 66 / Âm nhạc

Bài hát cộng đồng Lễ Mình Máu Thánh Chúa -B

Ủy ban Thánh nhạc trực thuộc Hội đồng Giám mục Việt Nam đề nghị những bài hát sau đây cho Lễ Mình Máu Thánh Chúa năm B.

Thánh ca Phụng vụ -Chúa Thánh Thần hiện xuống
/ 86 / Âm nhạc

Thánh ca Phụng vụ -Chúa Thánh Thần hiện xuống

Thánh ca Phụng vụ -Chúa Thánh Thần hiện xuống - Lm. Thái Nguyên

Thánh ca Phụng vụ PS7b - Chúa Thăng Thiên
/ 57 / Âm nhạc

Thánh ca Phụng vụ PS7b - Chúa Thăng Thiên

Thánh ca Phụng vụ PS7b - Chúa Thăng Thiên - Lm. Thái Nguyên

Bài hát cộng đồng Lễ Chúa Thánh Thần hiện xuống
/ 148 / Âm nhạc

Bài hát cộng đồng Lễ Chúa Thánh Thần hiện xuống

Ủy ban Thánh nhạc trực thuộc Hội đồng Giám mục Việt Nam đề nghị những bài hát sau đây cho Chúa nhật Lễ Chúa Thánh Thần Hiện Xuống năm B.

Thánh ca Phụng vụ - Chúa Nhật VI PS -B
/ 83 / Âm nhạc

Thánh ca Phụng vụ - Chúa Nhật VI PS -B

Thánh ca Phụng vụ - Chúa Nhật VI PS -B - Lm. Thái Nguyên

Bài hát cộng đồng Chúa Thăng Thiên -Năm B
/ 73 / Âm nhạc

Bài hát cộng đồng Chúa Thăng Thiên -Năm B

Ủy ban Thánh nhạc trực thuộc Hội đồng Giám mục Việt Nam đề nghị những bài hát sau đây cho Chúa nhật Chúa Thăng Thiên năm B.

Bài hát cộng đồng Chúa nhật 5 Phục sinh -B
/ 73 / Âm nhạc

Bài hát cộng đồng Chúa nhật 5 Phục sinh -B

Ủy ban Thánh nhạc trực thuộc Hội đồng Giám mục Việt Nam đề nghị những bài hát sau đây cho Chúa nhật 5 Phục sinh năm B.

Bài hát cộng đồng Chúa nhật 6 Phục sinh -B
/ 107 / Âm nhạc

Bài hát cộng đồng Chúa nhật 6 Phục sinh -B

Ủy ban Thánh nhạc trực thuộc Hội đồng Giám mục Việt Nam đề nghị những bài hát sau đây cho Chúa nhật 6 Phục sinh năm B.

Bài hát 'Sự Khôn Ngoan Của Trái Tim'
/ 73 / Âm nhạc

Bài hát 'Sự Khôn Ngoan Của Trái Tim'

Sứ điệp nhân Ngày Thế giới Truyền thông xã thông lần thứ 58, có chủ đề: “Trí tuệ nhân tạo và Sự khôn ngoan của Trái tim: Hướng tới một nền truyền thông nhân bản trọn vẹn”.

Thánh ca Phụng vụ - Chúa Nhật IV PS -B
/ 82 / Âm nhạc

Thánh ca Phụng vụ - Chúa Nhật IV PS -B

Thánh ca Phụng vụ - Chúa Nhật IV PS -B - Lm. Thái Nguyên