Ánh Mắt
/ 64 / Âm nhạc

Ánh Mắt

ÁNH MẮT
Sáng Tác: Nhạc Sĩ HỒNG BÍNH
Trình Bày: Ca Sĩ HOÀNG THY
Proshow By: Lm. Fx. LÊ KHẮC LÂM (ofm) Karaoke
MARIA - MẪU GƯƠNG HIỆP HÀNH
/ 259 / Âm nhạc

MARIA - MẪU GƯƠNG HIỆP HÀNH

Sáng tác: HÙNG CƯƠNG - HỒNG BÍNH
Trình bày: ANGELO BAND

KHÚC CA MỘT NGƯỜI MẸ
/ 145 / Âm nhạc

KHÚC CA MỘT NGƯỜI MẸ

KHÚC CA MỘT NGƯỜI MẸ
 Sáng Tác: Nhạc Sĩ HỒNG BÍNH
Mừng Vui Về Bên Mẹ
/ 81 / Âm nhạc

Mừng Vui Về Bên Mẹ

Mừng Vui Về Bên Mẹ
Sáng Tác Hồng Bính
Mẹ Giáo Phận Huế
/ 238 / Âm nhạc

Mẹ Giáo Phận Huế

Mẹ Giáo Phận Huế
Sáng Tác: Hùng Cương-Hồng Bính
Tôn Sùng Trái Tim Chúa
/ 197 / Âm nhạc

Tôn Sùng Trái Tim Chúa

Tôn Sùng Trái Tim Chúa
Sáng Tác: Hùng Cương-Hồng Bính
​Nguyện Thương Con
/ 222 / Âm nhạc

​Nguyện Thương Con

Nguyện Thương Con
Sáng Tác: Hồng Bính
XIN CHO CON THẤY CHA HIỆN DIỆN
/ 187 / Âm nhạc

XIN CHO CON THẤY CHA HIỆN DIỆN

XIN CHO CON THẤY CHA HIỆN DIỆN
Sáng tác: HỒNG BÍNH
CON XIN TRẢ
/ 199 / Âm nhạc

CON XIN TRẢ


 Sáng tác:  HỒNG BÍNH
 Trình bày:  SƠN TÚI ĐỎ
Ngày Xuân Dâng Cha
/ 257 / Âm nhạc

Ngày Xuân Dâng Cha

Ngày Xuân Dâng Cha

Sáng Tác: Hồng Bính
Xin Chào Xuân Về
/ 214 / Âm nhạc

Xin Chào Xuân Về

Xin Chào Xuân Về

Nhạc: Hồng Bính
LỜI SUY ĐÊM THÁNH
/ 265 / Âm nhạc

LỜI SUY ĐÊM THÁNH

Ca khúc: LỜI SUY ĐÊM THÁNH Sáng tác:  HỒNG BÍNH
LỄ DÂNG ĐÊM THÁNH
/ 350 / Âm nhạc

LỄ DÂNG ĐÊM THÁNH

Ca khúc: LỄ DÂNG ĐÊM THÁNH Sáng tác:  HỒNG BÍNH
ALBUM THÁNH CA GIÁNG SINH
/ 255 / Âm nhạc

ALBUM THÁNH CA GIÁNG SINH

Sáng tác:  HỒNG BÍNH (*) Ý Thơ: NGÔ LIÊN PHƯƠNG
 Trình bày:  TRIỆU NGỌC YẾN
VUI LÊN SION
/ 350 / Âm nhạc

VUI LÊN SION

VUI LÊN SION
​​​​​​​

 Sáng tác:  HỒNG BÍNH
 Trình bày:  TRIỆU NGỌC YẾN
​NIỀM MONG ƯỚC CỦA CON
/ 240 / Âm nhạc

​NIỀM MONG ƯỚC CỦA CON

NIỀM MONG ƯỚC CỦA CON
 Sáng tác:  HỒNG BÍNH
KHÁT KHAO ĐỢI CHỜ
/ 440 / Âm nhạc

KHÁT KHAO ĐỢI CHỜ

Sáng tác:  HỒNG BÍNH
 Trình bày:  TRIỆU NGỌC YẾN
Cầu Cho Các Linh Hồn
/ 573 / Âm nhạc
XIN BAN CHO CON
/ 284 / Âm nhạc

XIN BAN CHO CON

Ca khúc: XIN BAN CHO CON
 Sáng tác:  HỒNG BÍNH
HIỆP LỜI TẠ ƠN CHÚA
/ 282 / Âm nhạc

HIỆP LỜI TẠ ƠN CHÚA

HIỆP LỜI TẠ ƠN CHÚA
 Nhạc: HỒNG BÍNH
Lời: FMM
GIAI ĐIỆU ĐỜI CON -VOL.1
/ 247 / Âm nhạc
TIỄN ĐƯA CA 1
/ 274 / Âm nhạc

TIỄN ĐƯA CA 1

Ca khúc: TIỄN ĐƯA CA 1
Sáng tác: HỒNG BÍNH
LẠY THÁNH MẪU THÁC MƠ
/ 282 / Âm nhạc

LẠY THÁNH MẪU THÁC MƠ

Ca khúc: LẠY THÁNH MẪU THÁC MƠ
Sáng tác: HỒNG BÍNH