Chiều Bên Mẹ Măng Đen
/ 96 / Âm nhạc
Kính Chào Mẹ Giang Sơn
/ 109 / Âm nhạc
Hân Hoan Mừng Mẹ Lên Trời
/ 128 / Âm nhạc
Tiếng Lòng Dâng 14
/ 108 / Âm nhạc
Xin Ban Cho Con
/ 119 / Âm nhạc
Nguyện Cầu Mùa Đông
/ 109 / Âm nhạc
Ngàn Vạn Lời Ca Cảm Tạ
/ 130 / Âm nhạc
Hái Hoa Dâng Mẹ 2
/ 118 / Âm nhạc
Dâng Hoa 2
/ 126 / Âm nhạc
Dâng Hoa 1
/ 119 / Âm nhạc
Nâng Cao trái Tim
/ 123 / Âm nhạc
Nghĩa Mẹ Tình Cha
/ 112 / Âm nhạc
Chúng Con Hát Về Người
/ 129 / Âm nhạc
Suy Tư Về Người Hát Rong
/ 128 / Âm nhạc
Xin Cho Con Lòng Tin
/ 124 / Âm nhạc
Ngài Hãy Phán
/ 150 / Âm nhạc
Có Một Chiều Như Thế
/ 145 / Âm nhạc
Tự Tình Tháng 5
/ 155 / Âm nhạc
Xin Cho Con
/ 137 / Âm nhạc
Thổ Hoàng Ru Tôi
/ 181 / Âm nhạc
Tháng Hoa về
/ 150 / Âm nhạc
Hái Hoa Dâng Mẹ 1
/ 135 / Âm nhạc