Xin Ban Cho Con
/ 46 / Âm nhạc
Nguyện Cầu Mùa Đông
/ 39 / Âm nhạc
Ngàn Vạn Lời Ca Cảm Tạ
/ 56 / Âm nhạc
Hái Hoa Dâng Mẹ 2
/ 48 / Âm nhạc
Dâng Hoa 2
/ 48 / Âm nhạc
Dâng Hoa 1
/ 45 / Âm nhạc
Nâng Cao trái Tim
/ 53 / Âm nhạc
Nghĩa Mẹ Tình Cha
/ 47 / Âm nhạc
Chúng Con Hát Về Người
/ 62 / Âm nhạc
Suy Tư Về Người Hát Rong
/ 66 / Âm nhạc
Xin Cho Con Lòng Tin
/ 58 / Âm nhạc
Ngài Hãy Phán
/ 72 / Âm nhạc
Có Một Chiều Như Thế
/ 83 / Âm nhạc
Tự Tình Tháng 5
/ 89 / Âm nhạc
Xin Cho Con
/ 71 / Âm nhạc
Thổ Hoàng Ru Tôi
/ 116 / Âm nhạc
Tháng Hoa về
/ 96 / Âm nhạc
Hái Hoa Dâng Mẹ 1
/ 74 / Âm nhạc
Tiếng Gọi Tâm Hồn
/ 120 / Âm nhạc
Album: Con Đáp Lời
/ 73 / Âm nhạc
Lời Kinh Trên Cao Nguyên
/ 117 / Âm nhạc
Con Hát Chúa Nghe
/ 91 / Âm nhạc