XIN CHÚA DẠY CON YÊU THƯƠNG
/ 65 / Âm nhạc

XIN CHÚA DẠY CON YÊU THƯƠNG


ALBUM XIN CHÚA DẠY CON YÊU THƯƠNG
Sáng tác: HỒNG BÍNH
Trình bày: LM. MARTIN NGUYỄN
Video by: MINH DƯƠNG
Ước Chi Con
/ 51 / Âm nhạc

Ước Chi Con

Sáng tác: HỒNG BÍNH - Trình bày: TRIỆU NGỌC YẾN | DÒNG TRINH VƯƠNG BÙI MÔN
Từ Ngày Có Mẹ
/ 76 / Âm nhạc
Tâm Tình Tháng Năm
/ 92 / Âm nhạc

Tâm Tình Tháng Năm

Ca khúc: TÂM TÌNH THÁNG NĂM
Lạy Thánh Tâm Của Chúa
/ 129 / Âm nhạc
Lời Tạ Ơn
/ 144 / Âm nhạc
Album CON DÂNG LÊN MẸ
/ 157 / Âm nhạc
Mười Lăm Năm Hồng Ân
/ 201 / Âm nhạc
TÂM SỰ TRỞ VỀ
/ 191 / Âm nhạc
XIN CHÚA DẠY CON YÊU THƯƠNG
/ 172 / Âm nhạc
Xin Nhớ Rằng
/ 180 / Âm nhạc
Album TÂM TÌNH VỚI CHÚA
/ 225 / Âm nhạc
DÂNG LỜI CẢM TẠ CHÚA XUÂN
/ 200 / Âm nhạc
Chúa Mãi Là Mùa Xuân
/ 184 / Âm nhạc
Xuân Sapa
/ 400 / Âm nhạc
LẠY THÁNH MẪU THÁC MƠ
/ 200 / Âm nhạc
Cao Nguyên Tạ Ơn Chúa Xuân
/ 312 / Âm nhạc
NGUYỆN CẦU MÙA ĐÔNG
/ 241 / Âm nhạc
Người Trinh Nữ Sion
/ 268 / Âm nhạc
Đêm Thánh Vô Cùng
/ 255 / Âm nhạc
Mừng Vui lên
/ 279 / Âm nhạc
Lễ Vật Ba Vua
/ 314 / Âm nhạc
Tiếng Thơ Ngô Liên Phương
/ 259 / Âm nhạc