Lời Ru Trong Đêm Hồng Ân
/ 77 / Âm nhạc
Bình Ca Mân Côi
/ 76 / Âm nhạc
Con Xin Dâng Mẹ
/ 68 / Âm nhạc
Tình Ca Têrêxa Giêsu
/ 81 / Âm nhạc
Ca Khúc Ân Tình
/ 85 / Âm nhạc
Cho Con Niềm Tin
/ 69 / Âm nhạc
Lời Nguyện Trong Cơn Dịch Bệnh
/ 242 / Âm nhạc
Chiều Bên Mẹ Măng Đen
/ 135 / Âm nhạc
Kính Chào Mẹ Giang Sơn
/ 157 / Âm nhạc
Hân Hoan Mừng Mẹ Lên Trời
/ 194 / Âm nhạc
Tiếng Lòng Dâng 14
/ 141 / Âm nhạc
Xin Ban Cho Con
/ 160 / Âm nhạc
Nguyện Cầu Mùa Đông
/ 142 / Âm nhạc
Ngàn Vạn Lời Ca Cảm Tạ
/ 161 / Âm nhạc
Hái Hoa Dâng Mẹ 2
/ 148 / Âm nhạc
Dâng Hoa 2
/ 161 / Âm nhạc
Dâng Hoa 1
/ 156 / Âm nhạc
Nâng Cao trái Tim
/ 155 / Âm nhạc
Nghĩa Mẹ Tình Cha
/ 143 / Âm nhạc
Chúng Con Hát Về Người
/ 157 / Âm nhạc
Suy Tư Về Người Hát Rong
/ 158 / Âm nhạc
Xin Cho Con Lòng Tin
/ 155 / Âm nhạc