Tôn Sùng Trái Tim Chúa
/ 60 / Âm nhạc

Tôn Sùng Trái Tim Chúa

Tôn Sùng Trái Tim Chúa
Sáng Tác: Hùng Cương-Hồng Bính
​Nguyện Thương Con
/ 118 / Âm nhạc

​Nguyện Thương Con

Nguyện Thương Con
Sáng Tác: Hồng Bính
XIN CHO CON THẤY CHA HIỆN DIỆN
/ 123 / Âm nhạc

XIN CHO CON THẤY CHA HIỆN DIỆN

XIN CHO CON THẤY CHA HIỆN DIỆN
Sáng tác: HỒNG BÍNH
CON XIN TRẢ
/ 137 / Âm nhạc

CON XIN TRẢ


 Sáng tác:  HỒNG BÍNH
 Trình bày:  SƠN TÚI ĐỎ
Ngày Xuân Dâng Cha
/ 192 / Âm nhạc

Ngày Xuân Dâng Cha

Ngày Xuân Dâng Cha

Sáng Tác: Hồng Bính
Xin Chào Xuân Về
/ 143 / Âm nhạc

Xin Chào Xuân Về

Xin Chào Xuân Về

Nhạc: Hồng Bính
LỜI SUY ĐÊM THÁNH
/ 186 / Âm nhạc

LỜI SUY ĐÊM THÁNH

Ca khúc: LỜI SUY ĐÊM THÁNH Sáng tác:  HỒNG BÍNH
LỄ DÂNG ĐÊM THÁNH
/ 279 / Âm nhạc

LỄ DÂNG ĐÊM THÁNH

Ca khúc: LỄ DÂNG ĐÊM THÁNH Sáng tác:  HỒNG BÍNH
ALBUM THÁNH CA GIÁNG SINH
/ 204 / Âm nhạc

ALBUM THÁNH CA GIÁNG SINH

Sáng tác:  HỒNG BÍNH (*) Ý Thơ: NGÔ LIÊN PHƯƠNG
 Trình bày:  TRIỆU NGỌC YẾN
VUI LÊN SION
/ 287 / Âm nhạc

VUI LÊN SION

VUI LÊN SION
​​​​​​​

 Sáng tác:  HỒNG BÍNH
 Trình bày:  TRIỆU NGỌC YẾN
​NIỀM MONG ƯỚC CỦA CON
/ 174 / Âm nhạc

​NIỀM MONG ƯỚC CỦA CON

NIỀM MONG ƯỚC CỦA CON
 Sáng tác:  HỒNG BÍNH
KHÁT KHAO ĐỢI CHỜ
/ 261 / Âm nhạc

KHÁT KHAO ĐỢI CHỜ

Sáng tác:  HỒNG BÍNH
 Trình bày:  TRIỆU NGỌC YẾN
Cầu Cho Các Linh Hồn
/ 400 / Âm nhạc
XIN BAN CHO CON
/ 227 / Âm nhạc

XIN BAN CHO CON

Ca khúc: XIN BAN CHO CON
 Sáng tác:  HỒNG BÍNH
HIỆP LỜI TẠ ƠN CHÚA
/ 208 / Âm nhạc

HIỆP LỜI TẠ ƠN CHÚA

HIỆP LỜI TẠ ƠN CHÚA
 Nhạc: HỒNG BÍNH
Lời: FMM
GIAI ĐIỆU ĐỜI CON -VOL.1
/ 192 / Âm nhạc
TIỄN ĐƯA CA 1
/ 226 / Âm nhạc

TIỄN ĐƯA CA 1

Ca khúc: TIỄN ĐƯA CA 1
Sáng tác: HỒNG BÍNH
LẠY THÁNH MẪU THÁC MƠ
/ 228 / Âm nhạc

LẠY THÁNH MẪU THÁC MƠ

Ca khúc: LẠY THÁNH MẪU THÁC MƠ
Sáng tác: HỒNG BÍNH
VUI TRĂNG CA NGỢI CHÚA
/ 317 / Âm nhạc

VUI TRĂNG CA NGỢI CHÚA

Ca khúc: VUI TRĂNG CA NGỢI CHÚA
Sáng tác: HỒNG BÍNH
XIN CHÚA DẠY CON YÊU THƯƠNG
/ 263 / Âm nhạc

XIN CHÚA DẠY CON YÊU THƯƠNG


ALBUM XIN CHÚA DẠY CON YÊU THƯƠNG
Sáng tác: HỒNG BÍNH
Trình bày: LM. MARTIN NGUYỄN
Video by: MINH DƯƠNG
Ước Chi Con
/ 300 / Âm nhạc

Ước Chi Con

Sáng tác: HỒNG BÍNH - Trình bày: TRIỆU NGỌC YẾN | DÒNG TRINH VƯƠNG BÙI MÔN
Từ Ngày Có Mẹ
/ 250 / Âm nhạc
Tâm Tình Tháng Năm
/ 288 / Âm nhạc

Tâm Tình Tháng Năm

Ca khúc: TÂM TÌNH THÁNG NĂM