Dâng Mẹ Hiệp Công
/ 11 / Âm nhạc
Dâng Mẹ Gia Đình
/ 47 / Âm nhạc
Nhịp Cồng Chiêng Bên Mẹ
/ 52 / Âm nhạc
Tâm Sự Với Mẹ
/ 29 / Âm nhạc
Xin Ơn Thứ Tha
/ 39 / Âm nhạc
Em Rất Muốn
/ 45 / Âm nhạc
Album Lời Kinh Đồng Nội 2
/ 31 / Âm nhạc
Lời Hát Cuối Cho Anh
/ 63 / Âm nhạc
Thư gởi em yêu dấu
/ 88 / Âm nhạc
Lời Kinh Đồng Nội 1
/ 42 / Âm nhạc
Cúi Xuống
/ 46 / Âm nhạc
NGỢI CA LÒNG THƯƠNG XÓT CHÚA
/ 41 / Âm nhạc
Mái tóc và sự từ bỏ
/ 79 / Âm nhạc
Hồng Ân Linh Mục
/ 70 / Âm nhạc
Thánh Ca Tuyển Chọn Vol 3
/ 34 / Âm nhạc
Đến Với Mẹ Măng Đen
/ 48 / Âm nhạc
Chúa Đã Chấp Nhận
/ 73 / Âm nhạc
TÌNH CHA YÊU THƯƠNG
/ 49 / Âm nhạc
GIỮ TRỌN LỜI NGUYỀN
/ 243 / Âm nhạc