NGUYỆN CẦU MÙA ĐÔNG


 ALBUM NGUYỆN CẦU MÙA ĐÔNG


 

Sáng tác: LM. PHONG TRẦN - HỒNG BÍNH

01. NGƯỜI TRINH NỮ SION (ST: Hồng Bính)

02. MARANATHA - LẠY CHÚA XIN MAU ĐẾN (ST: LM. Phong Trần)

03. CÙNG VỚI BA VUA (ST: LM. Phong Trần)

04. NGUYỆN CẦU MÙA ĐÔNG (ST: Hồng Bính)

05. LỜI KINH DÂNG CHÚA HÀI ĐỒNG 4 (ST: LM. Phong Trần)

06. LỄ VẬT BA VUA (ST: Hồng Bính)

07. CON MONG ĐỢI CHÚA (ST: LM. Phong Trần) 33:39

08. HÃY DỌN ĐƯỜNG CHÚA (ST: Hồng Bính - Ý thơ: Ngô Liên Phương)

09. CÙNG BA VUA DÂNG LỄ VẬT (ST: LM. Phong Trần)

10. MỪNG VUI LÊN (ST: Hồng Bính - Ý thơ: Ngô Liên Phương)

🎤 Trình bày: TRIỆU NGỌC YẾN

🎬 Video by: MINH DƯƠNG

 
Đang xử lý, vui lòng đợi trong giây lát...