BAN GIÁO SĨ - CHỦNG SINH
/ 564 / Ban Giáo Sĩ và Chủng Sinh

BAN GIÁO SĨ - CHỦNG SINH

BAN GIÁO SĨ - CHỦNG SINH   BAN GIÁO SĨ - CHỦNG SINH CỦA GIÁO PHẬN LÀ MỘT TRONG 15 ỦY BAN TRỰC THUỘC HỘI ĐỒNG GIÁM MỤC VIỆT NAM   Thời Cha Tổng Đại Diện: Đa Minh Hà Duy Khâm làm trưởng ban cho tới năm 2014. Thời Linh mục Stêphanô Nguyễn Văn