BAN THÁNH NHẠC
/ 260 / Ban Thánh nhạc

BAN THÁNH NHẠC Hot

BAN THÁNH NHẠC BAN THÁNH NHẠC Từ 1968 – 1975 Trưởng ban: Cha Phaolô Nguyễn Văn Hòa (nay là GM) Năm 1967, Giáo phận Ban Mê Thuột ra đời, Đức cha Phêrô Nguyễn Huy Mai đón nhận cha Phaolô Hòa từ Đà Lạt nhập tân Giáo