ĐTC phải lo cho mình trước hết và sau hết

Chuyện Nhà Đạo: Đức Thánh Cha phải lo cho mình trước hết và sau hết

Đức Thánh Cha phải lo cho mình trước hết và sau hết
 

cnd 22


Thánh Bênađô chủ trương: “Hãy quan tâm đến mình trước hết!” Ngài khuyên Đức Thánh Cha Êugêniô III như sau:

Nếu Đức Thánh Cha là người của tất cả mọi người, thì Đức Thánh Cha cũng phải là người của chính mình Đức Thánh Cha trước đã, mới hợp lý. Chẳng vậy, ích gì cho Đức Thánh Cha nếu Đức Thánh Cha làm ích cho kẻ khác mà không làm ích gì cho mình. Vì vậy, xin Đức Thánh Cha hãy giữ lại cho mình một phần nào, và nếu thiên hạ đến múc nước nơi mạch của Đức Thánh Cha, thì Đức Thánh Cha cũng phải lo uống chính nước ấy trước đã... Nếu ĐTC hiến toàn thân mưu công ích cho kẻ khác, đến nỗi bê trễ việc riêng mình, thì thật là phí công vô ích. Vì vậy, từ khởi sự cho đến khi hoàn thành các công việc, xin Đức Thánh Cha hãy tập nghĩ đến mình trước, rồi mới nghĩ đến kẻ khác sau. Đức Thánh Cha phải lo cho mình trước hết và sau hết.

Đang xử lý, vui lòng đợi trong giây lát...