Hai cánh tay của Môisê

Chuyện Nhà Đạo: Chúng ta ngạc nhiên trước các vị thánh thế nào? - Hai cánh tay của Môisê giơ lên trời cầu nguyện

Chúng ta ngạc nhiên trước các vị thánh thế nào?

Chúng ta thấy có những vị thánh sức vóc mảnh giẻ, sức khỏe yếu kém, thế mà các ngài đã thực hiện được nhiều công việc vĩ đại, làm chúng ta phải bỡ ngỡ (thánh Augutinô, thánh Gioan Kim Khẩu, thánh Bênađô, thánh Vinh-Sơn,...).

Nhưng chúng ta còn bỡ ngỡ hơn nữa khi thấy các ngài, dù công việc đến lút đầu, vẫn kiếm đủ thời giờ để sống kết hiệp với Chúa, để cầu nguyện, để lo các việc thiêng liêng đạo đức.

 

cnd 21


Hai cánh tay của Môisê giơ lên trời cầu nguyện

Hai cánh tay của Môisê giơ lên trời cầu nguyện đã tiêu diệt được nhiều địch quân hơn những binh sĩ chiến đấu (Bossuet).

Linh mục Nguyễn Hài Đồng

Đang xử lý, vui lòng đợi trong giây lát...