Hạt giống nẩy mầm: Chúa Nhật 28 thường niên, năm C - Lm. Pet Trần Bảo Ninh


Lạy Chúa, con người được tạo dựng trong tình thương của Chúa, thế nhưng, họ luôn nghĩ rằng, con người được tạo dựng để hưởng thụ, để trải nghiệm cuộc sống, xin tha thứ cho những suy nghĩ nông cạn của con người trong đó có chúng con, những người Kitô hữu, để chúng con luôn xác tín niềm tin của mình vào một Thiên Chúa tình yêu. Ngài đã tôn trọng tự do của con người, ngay cả trong công trình cứu độ con người, xin cho mỗi người chúng con luôn biết trân trọng sự tự do của bản thân mà Thiên Chúa dành cho, để sống tử tế hơn với Thiên Chúa, với tha nhân. Amen.
 
Đang xử lý, vui lòng đợi trong giây lát...