Hạt giống nảy mầm: Chúa Nhật 29 TN C - Chúa Nhật Truyền Giáo - Lm. Pet Trần Bảo Ninh


Lạy Chúa Giêsu, Chúa mời gọi chúng con cùng tham dự vào việc truyền giáo của Giáo Hội, xin cho mỗi người chúng con đủ ơn của Chúa, để chúng con mạnh dạn lên đường, đi vào trong thế giới này, gieo niềm tin và hy vọng cho con người, đem sự sống và tình yêu trời cao cho mọi gia đình. Chúa đã đem ơn cứu độ từ trời xuống cho nhân loại, xin cho chúng con được tiếp nối công việc của Chúa, đem ơn cứu độ đến cho thế giới hôm nay, một thế giới đang bị tục hoá vì tham lam, vì ích kỷ và thiếu quan tâm đến tha nhân. Amen.
  
Đang xử lý, vui lòng đợi trong giây lát...