Hạt giống nảy mầm: Chúa Nhật 30 TN C - Lm. Pet Trần Bảo Ninh


Lạy Chúa Giêsu, vâng lời Chúa Cha, Ngài đã xuống trần gian để cứu độ nhân loại trong sự khiêm tốn, Ngài muốn gởi đến cho chúng con bài học của sự khiêm tốn cần có trước mặt Chúa Cha, để được yêu thương và tha thứ. Xin cho mỗi người chúng con, luôn biết cố gắng chấp nhận sự yếu đuối và bất toàn của chúng con, để mỗi người sống khiêm tốn hơn với Thiên Chúa và tha nhân. Chúa chấp nhận lời cầu nguyện của người thu thuế bởi ông ta chỉ biết cúi đầu cầu xin trong phận người tội lỗi, xin giúp mỗi người chúng con học bài học khiêm hạ đó, để biết cúi đầu trong phận người tội lỗi, để được Chúa đón nhận lời cầu xin mỗi ngày, hầu giúp chúng con sống bình an trong vòng tay của Chúa. Amen.
 
Đang xử lý, vui lòng đợi trong giây lát...