Hạt giống nảy mầm Chúa Nhật tuần 13 TN, năm C Lm Pet Trần Bảo Ninh

Ðang khi đi đường có kẻ thưa Người rằng: "Dù Thầy đi đâu tôi cũng sẽ theo Thầy". Chúa Giêsu bảo người ấy rằng: "Con chồn có hang, chim trời có tổ, Con Người không có chỗ gối đầu". 
Đang xử lý, vui lòng đợi trong giây lát...