Hạt giống nảy mầm: Lễ Mình Máu Chúa, năm C - Lm. Pet Trần Bảo Ninh

Mỗi dịp lễ Mình và Máu Thánh Chúa trở về, người tín hữu Công giáo được mời gọi nhìn lại đời sống tâm linh của mình mỗi ngày, đặc biệt qua việc tham dự Thánh lễ và tâm tình thờ phượng Bí tích Thánh Thể trong Thánh lễ.
 
Đang xử lý, vui lòng đợi trong giây lát...