Hạt giống nảy mầm: SN Lời Chúa Chúa Nhật 5 PS, năm C - Lm. Pet Trần Bảo Ninh

Chủ đề tình yêu vẫn mãi là một chủ đề được quan tâm nhiều trong cuộc sống của mọi thời đại và ngay cả các tôn giáo cũng luôn lưu tâm đến khía cạnh này với góc nhìn của chính tôn giáo đó. 
Đang xử lý, vui lòng đợi trong giây lát...