Hạt giống nảy mầm: SNLC: Chúa Nhật 26 thường niên, năm C - Lm. Pet Trần Bảo Ninh


Lạy Chúa, Ngài là tình yêu vô thuỷ vô chung, Ngài muốn mở những nhịp cầu cho tình yêu đó đến với mọi tâm hồn, mọi gia đình, xin cho chúng con được trở nên nhịp cầu đó, trở nên những chiếc máng cho tình yêu Thiên Chúa tuôn chảy vào trong thế giới này. Chúa mong muốn những hạt giống tình yêu đơm bông kết trái khởi đi từ tình người, xin cho chúng con cố gắng góp một phần nhỏ của mình bằng việc từ bỏ sự vô cảm, tính dửng dưng, để chúng con đến với tha nhân bằng tình người, bằng tình thương và bằng tình Chúa. Amen.

 
Đang xử lý, vui lòng đợi trong giây lát...