Hạt giống nảy mầm: SNLC: Chúa Nhật 27 thường niên, năm C - Lm. Pet Trần Bảo Ninh


Lạy Chúa Giêsu, Chúa đã trăn trối người mẹ yêu dấu của mình cho nhân loại, để Mẹ yêu thương, chăm sóc và cùng với nhân loại cầu nguyện, xin cho mỗi người chúng con biết cùng với Mẹ cầu nguyện mỗi ngày cho Giáo Hội, cho con cái của Mẹ đang sống cũng như đã qua đời. Chúa luôn dành cho Mẹ những hồng ân đặc biệt trên trời cao bởi Chúa là con yêu dấu của Mẹ, xin đón nhận những lời cầu nguyện, những lời kinh của chúng con dâng lên, bởi chúng con là anh chị em cùng một mẹ với Chúa. Cậy vào công nghiệp và sự hy sinh của Mẹ Maria, xin Chúa nhận lời nguyện cầu của chúng con hôm nay và trong giờ lâm tử. Amen.
 
Đang xử lý, vui lòng đợi trong giây lát...