Hạt giống nảy mầm: Suy niệm Lời Chúa thứ 2 tuần 5 Phục Sinh

Ai có và giữ các điều răn của Thầy, người ấy mới là kẻ yêu mến Thầy. Mà ai yêu mến Thầy, thì sẽ được Cha của Thầy yêu mến. Thầy sẽ yêu mến người ấy, và sẽ tỏ mình ra cho người ấy.
Đang xử lý, vui lòng đợi trong giây lát...