Hạt giống nảy mầm: Suy niệm Lời Chúa thứ 7 tuần 7 Phục Sinh

Đức Giê-su đáp: "Giả như Thầy muốn anh ấy còn ở lại cho tới khi Thầy đến, thì việc gì đến anh? Phần anh, hãy theo Thầy."

Truyền thông Dòng Nữ Vương Hòa Bình
Giọng đọc: Nt. Nguyễn Tuyết
Đang xử lý, vui lòng đợi trong giây lát...