Học đời, nhưng nhất là, phải học Đạo

Chuyện Nhà Đạo: Học đời, nhưng nhất là, phải học Đạo

Học đời, nhưng nhất là, phải học Đạo
 

cnd 83


Nhà toán học lừng danh thế giới, Ampère tự nói với mình rằng:

Hãy học những sự vật của thế giới này, đó là bổn phận của tình trạng ngươi, nhưng chỉ nhìn những sự vật này bằng một con mắt mà thôi. Chớ gì con mắt kia của ngươi không ngừng dán chặt vào ánh sáng vĩnh cửu. Ngươi hãy nghe các nhà thông thái, nhưng chỉ nghe một lỗ tai mà thôi, còn lỗ tai kia, hãy luôn luôn sẵn sàng nhận lấy những sự quan trọng dịu dàng của Bạn ngươi ở trên trời. Ngươi chỉ viết một tay thôi, còn tay kia hãy nắm chặt lấy tà áo của Thiên Chúa, giống như người con nắm chặt tà áo của cha mình. Không có sự cẩn mật chú ý đó, chắc chắn cái đầu của ngươi sẽ bị bể ra vì va vào đá.
Đang xử lý, vui lòng đợi trong giây lát...