Một tờ trối làm bỡ ngỡ

Chuyện Nhà Đạo: Một tờ trối làm bỡ ngỡ

Một tờ trối làm bỡ ngỡ

cnd 13


Một thanh niên kia không ân cần săn sóc cha mẹ mình vì thấy cha mẹ mình nghèo. Trái lại, anh ta ân cần lui tới săn sóc ông cậu vì thấy ông cậu nầy giàu.

Khi ông cậu qua đời, người thanh niên nầy vui mừng vì tin chắc thế nào cũng được ông cậu trối cho một phần gia tài.

Khi đọc tờ trối, người thanh niên nầy liền hỡi ôi!

Trong tờ trối có nói rằng:

- “Cậu trối cho cháu ba trăm đồng để mua một cuốn giáo lý mà học biết bổn phận phải sống hiếu thảo với cha mẹ mình.”

Linh mục Nguyễn Hài Đồng

Đang xử lý, vui lòng đợi trong giây lát...