Rước Chúa Giêsu Thánh Thể

Chuyện Nhà Đạo: Rước Chúa Giêsu Thánh Thể mà không qua lớp Vỡ Lòng tại giáo xứ

Rước Chúa Giêsu Thánh Thể mà không qua lớp Vỡ Lòng tại giáo xứ

cnd 18

Đây là truyện một em nhỏ, tuy chưa qua lớp Vỡ Lòng tại giáo xứ, nhưng vẫn được Đức Thánh Cha cho rước lễ lần đầu.

Trong một buổi triều yết, thấy một người cha dắt một đứa con nhỏ bốn tuổi, Đức Thánh Cha Piô X hỏi và biết rằng em nhỏ này chưa được rước Chúa Giêsu Thánh Thể. Ngài liền hỏi em này hai câu giáo lý.

Câu thứ nhất: “Con có biết rước lễ là rước ai không?”

Em nhỏ đáp ngay: “Dạ, rước Chúa Giêsu Kitô.”

Câu thứ hai: “Con có biết Chúa Giêsu Kitô là ai không?”.

Em nhỏ đáp liền: “Dạ, là Đức Chúa Trời.”

Đức Thánh Cha sung sướng xoa đầu em bé và nói với người cha một câu làm mọi người hiện diện sửng sốt:

- “Ngày mai, khi Cha cử hành Thánh Lễ, ông đem con đến để Cha cho em rước Chúa.”

Linh mục Nguyễn Hài Đồng

Đang xử lý, vui lòng đợi trong giây lát...