SUY NIỆM LỜI CHÚA CN 19 TN C - Lm. Pet Trần Bảo Ninh

Lạy Chúa, Chúa trao vào đôi tay con người mọi thứ trên thế giới này, để con người sử dụng cho cuộc sống và biết chăm sóc cho công trình sáng tạo của Chúa, xin cho chúng con luôn biết trân quý những gì Chúa cho con người hưởng dùng mỗi ngày là của ăn cái mặc, để chúng con biết cảm tạ và sống tử tế hơn với Chúa Cha. 
Đang xử lý, vui lòng đợi trong giây lát...