Đồi Thánh Tâm Xã Đoài
/ 710 / Điểm Hành Hương
TRUNG TÂM HÀNH HƯƠNG ĐỨC MẸ THÁC MƠ
/ 2542 / Điểm Hành Hương
TRUNG TÂM HÀNH HƯƠNG ĐỨC MẸ GIANG SƠN
/ 3949 / Điểm Hành Hương
TƯỢNG ĐÀI CHÚA KITÔ VUA – NÚI CHÚA CHÂU SƠN
/ 915 / Điểm Hành Hương
ĐÀI ĐỨC MẸ LỘ ĐỨC giáo xứ Thánh Linh
/ 1183 / Điểm Hành Hương
ĐỒI ĐỨC MẸ GIANG SƠN
/ 711 / Điểm Hành Hương
ĐỨC MẸ THÁC MƠ - PHƯỚC LONG
/ 1051 / Điểm Hành Hương
ĐỀN THÁNH GIUSE KIM THÀNH
/ 495 / Điểm Hành Hương