Đồi Thánh Tâm Xã Đoài
/ 834 / Điểm Hành Hương
TRUNG TÂM HÀNH HƯƠNG ĐỨC MẸ THÁC MƠ
/ 2878 / Điểm Hành Hương
TRUNG TÂM HÀNH HƯƠNG ĐỨC MẸ GIANG SƠN
/ 4565 / Điểm Hành Hương
TƯỢNG ĐÀI CHÚA KITÔ VUA – NÚI CHÚA CHÂU SƠN
/ 1030 / Điểm Hành Hương
ĐÀI ĐỨC MẸ LỘ ĐỨC giáo xứ Thánh Linh
/ 1359 / Điểm Hành Hương
ĐỒI ĐỨC MẸ GIANG SƠN
/ 798 / Điểm Hành Hương
ĐỨC MẸ THÁC MƠ - PHƯỚC LONG
/ 1143 / Điểm Hành Hương
ĐỀN THÁNH GIUSE KIM THÀNH
/ 560 / Điểm Hành Hương