TTHH Đức Mẹ Mễ Du - lịch sử 40 năm
/ 789 / Điểm Hành Hương

TTHH Đức Mẹ Mễ Du - lịch sử 40 năm

Medjugorje - Mễ Du - nằm tại một đồng bằng màu mỡ “giữa những ngọn núi” (đây là nghĩa đen của thuật ngữ Medjugorje).
Đền thánh Đức Mẹ Lộ Đức
/ 842 / Điểm Hành Hương

Đền thánh Đức Mẹ Lộ Đức

Đền thánh Đức Mẹ Lộ Đức đã được các Giám mục Pháp nâng lên hàng Đền thánh quốc gia, qua việc ban hành các quy chế giáo luật có hiệu lực vào ngày 11/02/2021.
Đức Mẹ Lộ Đức và Thánh Nữ Bernadette
/ 1440 / Điểm Hành Hương
TRUNG TÂM HÀNH HƯƠNG ĐỨC MẸ GIANG SƠN
/ 12329 / Điểm Hành Hương
TRUNG TÂM HÀNH HƯƠNG ĐỨC MẸ THÁC MƠ
/ 6623 / Điểm Hành Hương
Đồi Thánh Tâm Xã Đoài
/ 2691 / Điểm Hành Hương
TƯỢNG ĐÀI CHÚA KITÔ VUA – NÚI CHÚA CHÂU SƠN
/ 2962 / Điểm Hành Hương
ĐÀI ĐỨC MẸ LỘ ĐỨC giáo xứ Thánh Linh
/ 3899 / Điểm Hành Hương
ĐỒI ĐỨC MẸ GIANG SƠN
/ 2308 / Điểm Hành Hương
ĐỨC MẸ THÁC MƠ - PHƯỚC LONG
/ 2824 / Điểm Hành Hương
ĐỀN THÁNH GIUSE KIM THÀNH
/ 1759 / Điểm Hành Hương