độc thân

ĐỜI ĐỘC THÂN LINH MỤC   Bài 4 Bài 5
/ 834 / Giáo Lý

ĐỜI ĐỘC THÂN LINH MỤC - Bài 4, Bài 5

  “SỎI ĐÁ CŨNG CẦN CÓ NHAU” VÀ ĐỜI ĐỘC THÂN LINH MỤC   1. Tất cả đều có đôi 2. Tính dục mầu nhiệm 3. Khám phá lại thân xác 4. Độc thân như một đề nghị từ Tin Mừng 5. Độc thân như một dấn thân của đời linh mục 6. Mẻ lưới rỗng và mẻ lưới