Tại sao Tháng Tám là tháng tôn sùng Trái Tim Vô Nhiễm Mẹ Maria?
/ 28 / Giáo Dục Kitô Giáo

Tại sao Tháng Tám là tháng tôn sùng Trái Tim Vô Nhiễm Mẹ Maria?

Tại sao Tháng Tám là tháng tôn sùng Trái Tim Vô Nhiễm Mẹ Maria? Giuse Thẩm Nguyễn

Ủy ban Giáo dân: Bài huấn luyện số 13
/ 18 / Giáo Dục Kitô Giáo

Ủy ban Giáo dân: Bài huấn luyện số 13

Ủy ban Giáo dân: Bài huấn luyện số 13 MÔN ĐỆ: NĂNG ĐỘNG TRONG THÁNH THẦN Cộng đoàn môn đệ Đức Giêsu được dựng xây theo tầm nhìn và sứ mạng của Đấng Phục Sinh (Lc 24,35). Trong tầm nhìn ấy, thánh sử Lu-ca nhìn lễ hội mùa gặt, sau này Do Thái

MVGĐ 2019 – Bài 9: Hội Nhập
/ 17 / Giáo Dục Kitô Giáo

MVGĐ 2019 – Bài 9: Hội Nhập

Gợi ý mục vụ năm 2019 – Bài 9: Hội Nhập: Trở Về Để Hiệp Thông Trọn Vẹn   Đồng hành với các gia đình đang gặp khó khăn để cuối cùng đi về đâu? Mục đích sau cùng của việc Đồng hành là giúp phân định để rồi hội nhập hoàn toàn vào Hội thánh,

140-149 Tài liệu Làm việc của Thượng Hội Đồng Toàn Vùng Amazon, Phần III, ch. 7-8
/ 41 / Giáo Dục Kitô Giáo

140-149 Tài liệu Làm việc của Thượng Hội Đồng Toàn Vùng Amazon, Phần III, ch. 7-8

Vũ Văn An   Chương VII: Sứ mệnh của Các Phương Tiện Truyền thông và của chính Truyền Thông 

130-139 Tài liệu Làm việc của Thượng Hội Đồng Toàn Vùng Amazon, Phần III, ch. 5-6
/ 39 / Giáo Dục Kitô Giáo

130-139 Tài liệu Làm việc của Thượng Hội Đồng Toàn Vùng Amazon, Phần III, ch. 5-6

Tài liệu Làm việc của Thượng Hội Đồng Toàn Vùng Amazon, Phần III, ch. 5-6

105-123 Tài liệu Làm việc của Thượng Hội Đồng Toàn Vùng Amazon, Phần III, ch.1-2
/ 41 / Giáo Dục Kitô Giáo

105-123 Tài liệu Làm việc của Thượng Hội Đồng Toàn Vùng Amazon, Phần III, ch.1-2

Tài liệu Làm việc của Thượng Hội Đồng Toàn Vùng Amazon, Phần III, ch.1-2

124-129 Tài liệu Làm việc của Thượng Hội Đồng Toàn Vùng Amazon, Phần III, ch. 3-4
/ 42 / Giáo Dục Kitô Giáo

124-129 Tài liệu Làm việc của Thượng Hội Đồng Toàn Vùng Amazon, Phần III, ch. 3-4

Tài liệu Làm việc của Thượng Hội Đồng Toàn Vùng Amazon, Phần III, ch. 3-4

80-91 Tài liệu Làm việc của Thượng Hội Đồng Toàn Vùng Amazon, Phần II, ch.6-7
/ 65 / Giáo Dục Kitô Giáo

80-91 Tài liệu Làm việc của Thượng Hội Đồng Toàn Vùng Amazon, Phần II, ch.6-7

Tài liệu Làm việc của Thượng Hội Đồng Toàn Vùng Amazon, Phần II, ch.6-7 Vũ Văn An  

92-104 Tài liệu Làm việc của Thượng Hội Đồng Toàn Vùng Amazon, Phần II, ch.8-9 Tài liệu Làm việc của Thượn
/ 36 / Giáo Dục Kitô Giáo

92-104 Tài liệu Làm việc của Thượng Hội Đồng Toàn Vùng Amazon, Phần II, ch.8-9 Tài liệu Làm việc của Thượn

g Hội Đồng Toàn Vùng Amazon, Phần II, ch.8-9 Vũ Văn An   Chương VIII: Giáo dục toàn diện

Thời tuyệt vời nhất để làm một linh mục
/ 69 / Giáo Dục Kitô Giáo

Thời tuyệt vời nhất để làm một linh mục

Thời tuyệt vời nhất để làm một linh mục Vũ Văn An  

28-43 Tài liệu Làm việc của Thượng Hội Đồng Toàn Vùng Amazon, Phần 1, ch.3
/ 49 / Giáo Dục Kitô Giáo

28-43 Tài liệu Làm việc của Thượng Hội Đồng Toàn Vùng Amazon, Phần 1, ch.3

Tài liệu Làm việc của Thượng Hội Đồng Toàn Vùng Amazon, Phần 1, ch.3 & 4

44-62Tài liệu Làm việc của Thượng Hội Đồng Toàn Vùng Amazon, Phần II, ch.1
/ 61 / Giáo Dục Kitô Giáo

44-62Tài liệu Làm việc của Thượng Hội Đồng Toàn Vùng Amazon, Phần II, ch.1

Tài liệu Làm việc của Thượng Hội Đồng Toàn Vùng Amazon, Phần II, ch.1 & 2

63-79 Tài liệu Làm việc của Thượng Hội Đồng Toàn Vùng Amazon, Phần II, ch.3-5
/ 62 / Giáo Dục Kitô Giáo

63-79 Tài liệu Làm việc của Thượng Hội Đồng Toàn Vùng Amazon, Phần II, ch.3-5

Tài liệu Làm việc của Thượng Hội Đồng Toàn Vùng Amazon, Phần II, ch.3-5

6-27 Tài liệu Làm việc của THĐ Toàn Vùng Amazon, Phần 1, ch.1
/ 53 / Giáo Dục Kitô Giáo

6-27 Tài liệu Làm việc của THĐ Toàn Vùng Amazon, Phần 1, ch.1

Tài liệu Làm việc của Thượng Hội Đồng Toàn Vùng Amazon, Phần 1, ch.1 & 2

1-5 Tài liệu Làm việc của Thượng Hội Đồng Toàn Vùng Amazon
/ 85 / Giáo Dục Kitô Giáo

1-5 Tài liệu Làm việc của Thượng Hội Đồng Toàn Vùng Amazon

1-5 Tài liệu Làm việc của Thượng Hội Đồng Toàn Vùng Amazon Tài liệu Làm việc của Thượng Hội Đồng Toàn Vùng Amazon

Chỉ dẫn để có một mẻ lưới lớn
/ 48 / Giáo Dục Kitô Giáo

Chỉ dẫn để có một mẻ lưới lớn

Chỉ dẫn để có một mẻ lưới lớn Trích sách Tập sống vượt lên nỗi sợ, Forgotten among the Lilies, Learning to Love

Đặt vấn đề về cô đơn
/ 52 / Giáo Dục Kitô Giáo

Đặt vấn đề về cô đơn

Đặt vấn đề về cô đơn  

1 Ba căng thẳng tại Thượng Hội Đồng Giám Mục về vùng Amazon
/ 66 / Giáo Dục Kitô Giáo

1 Ba căng thẳng tại Thượng Hội Đồng Giám Mục về vùng Amazon

Ba căng thẳng tại Thượng Hội Đồng Giám Mục về vùng Amazon Vũ Văn An

Tác dụng tích cực của Chú Dẫn về Ấn Tích Bí Tích
/ 50 / Giáo Dục Kitô Giáo

Tác dụng tích cực của Chú Dẫn về Ấn Tích Bí Tích

Tác dụng tích cực của Chú Dẫn về Ấn Tích Bí Tích Vũ Văn An  

Tập tục làm phép nhà
/ 59 / Giáo Dục Kitô Giáo

Tập tục làm phép nhà

Tập tục làm phép nhà Lm. Đaminh Nguyễn ngọc Long   Có nhiều gia đình Công Giáo xưa nay có nếp sống đạo đức, khi dọn vào cư ngụ trong căn nhà mới, thường xin làm phép nhà cho ở được bằng an. Tập tục đạo đức làm phép nhà không là một Bí

MVGĐ 2019 – Bài 8: Cần phân định những gì?
/ 37 / Giáo Dục Kitô Giáo

MVGĐ 2019 – Bài 8: Cần phân định những gì?

Gợi ý mục vụ năm 2019 – Bài 8: Cần phân định những gì? Chúng ta đã xác định mục tiêu và cách thức của sự phân định trong tiến trình Đồng hành với các cặp hôn nhân hay sống chung. Bây giờ chúng ta có thể hướng tới thực hành trong thực tế. Chúng

“Món quà chức thánh không phải bất cứ món quà nào!”
/ 74 / Giáo Dục Kitô Giáo

“Món quà chức thánh không phải bất cứ món quà nào!”

Florence de Leyritz : “Món quà chức thánh không phải bất cứ món quà nào!” lavie.fr, Marie-Lucile Kubacki, 2019-06-20 Chấm dứt các linh mục-điều khiển vạn năng! Quan trọng là phải xem lại vai trò vững mạnh của họ trong đường hướng mục vụ. Bà

4 Thiên Chúa Dựng Nên Họ Có Nam Có Nữ, Văn Kiện mới của Thánh Bộ Giáo Dục Công Giáo về Lý Thuyết Phái tính, Đề xuất
/ 74 / Giáo Dục Kitô Giáo

4 Thiên Chúa Dựng Nên Họ Có Nam Có Nữ, Văn Kiện mới của Thánh Bộ Giáo Dục Công Giáo về Lý Thuyết Phái tính, Đề xuất

Thiên Chúa Dựng Nên Họ Có Nam Có Nữ, Văn Kiện mới của Thánh Bộ Giáo Dục Công Giáo về Lý Thuyết Phái tính, Đề xuất Vũ Văn An