Cách cô bé 4 tuổi truyền cảm hứng cho Đức Giáo hoàng hạ thấp tuổi rước lễ


 

Cách cô bé 4 tuổi truyền cảm hứng cho Đức Giáo hoàng hạ thấp tuổi rước lễ

 
  •  
    •  

CÁCH CÔ BÉ 4 TUỔI TRUYỀN CẢM HỨNG CHO ĐỨC GIÁO HOÀNG HẠ THẤP TUỔI RƯỚC LỄ

Tác giả: Billy Ryan
Chuyển ngữ: Bá Tước
Từ: ucatholic.com

WHĐ (7.11.2020) – Năm 1910, Thánh Giáo hoàng Piô X đã ban hành sắc lệnh Quam singulari, giảm độ tuổi được rước lễ lần đầu xuống còn 7 tuổi: “Tuổi khôn cho cả Xưng tội và Rước lễ, là thời điểm mà một đứa trẻ bắt đầu biết lý luận, tức là vào khoảng trên dưới 7 tuổi. Một sự hiểu biết trọn vẹn và hoàn thiện về giáo lý Kitô giáo là không cần thiết cho việc Xưng tội hay Rước lễ lần đầu”.

Trước đây, nhiều người cho rằng nếu chỉ đủ tuổi khôn (7 tuổi) thôi thì chưa đủ điều kiện để đ