Giáo xứ Ea Tul: TUẦN YÊU THƯƠNG 2021

Tuần thánh khởi đầu bằng Chúa nhật Lễ lá cùng với tiếng hò reo tung hô Chúa Giêsu là con Vua Đa Vít như câu hát nhộn nhịp vội vã đầy vui tươi: vạn tuế Con Vua Đa vít…
Giáo xứ Ea Tul: TUẦN YÊU THƯƠNG 2021


Tuần thánh khởi đầu bằng Chúa nhật Lễ lá cùng với tiếng hò reo tung hô Chúa Giêsu là con Vua Đa Vít như câu hát nhộn nhịp vội vã đầy vui tươi: “Hãy báo cho nữ tử Sion nầy Vua ngươi đã đến nơi rồi. Người khiêm nhu chỉ cưỡi mình lừa. Dân hô vang đồng thanh một lời: vạn tuế là vạn tuế - vạn tuế là vạn tuế Con Vua Đa vít… Chúc tụng Đấng nhân danh Chúa mà đến”… Nhưng ngay sau đó dân chúng liền đòi bắt và đóng đinh Người vào thập giá, phủ nhận tất cả những bài giảng và nhiều phép lạ Người đã thực hiện…

Hành trình tuần Thánh và đỉnh điểm nhất là Tam nhật Thánh như tái hiện lại Cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giê su, từng vết thương, từng dấu đòn đánh như những lời cảnh tỉnh đối với mỗi người Ki tô hữu, để nhìn lại đau thương đó mỗi người biết Sám hối và canh tân đời sống của mình.

Chúa đã sống lại để minh chứng niềm tin của chúng ta không hề viễn vông, và một lần nữa xác tín Chúa chính là Sự Sống lại và là Sự Sống và là cùng đích chúng ta đang hướng về…

Tại giáo xứ Ea Tul mùa Chay thánh vẫn có các giờ nguyện ngắm. Thánh lễ tiệc ly tái hiện lại việc Chúa Giêsu rửa chân cho các môn đệ. Thứ Sáu tuần Thánh thay nghi thức hôn chân Chúa Giêsu bằng việc bái lạy Thánh Giá Chúa, Đi Đàng Thánh Giá tưởng niệm Cuộc Khổ Nạn của Chúa. Tối Thứ Bảy Canh thức Vượt Qua và lễ Vọng Phục Sinh, bắt đầu bằng nghi thức làm phép nến Phục sinh, Phụng vụ Rửa Tội... Tất cả những nghi thức đó làm hồi sinh tinh thần mới cho mỗi người, đó chính là mỗi ngày mỗi gần gũi với Chúa hơn.

Trong niềm vui mừng Đại lễ Phục sinh, chúc cho toàn thể tín hữu ở khắp nơi trên thế giới được hưởng trọn niềm vui, bình an và ân sủng từ Chúa Phục sinh – Alleluia!

 

 
Ban TT - Gx Ea Tul
Đang xử lý, vui lòng đợi trong giây lát...