Giáo xứ Phú Lộc KHAI MẠC THÁNG HOA


Giáo Xứ Phú Lộc KHAI MẠC THÁNG HOA NĂM 2021

Năm nay 01/05 ngày đầu tháng Hoa lại trùng vào Thứ Bảy, thật là dịp thuận lợi khôn xiết cho việc bày tỏ lòng yêu mến Mẹ của Đoàn con!

Đúng 18:30, trời trong xanh gió mát, 4 đội hoa của Gx. Phú Lộc đã dâng lên Mẹ những điệu vũ để tỏ lòng yêu mến với lời khai mạc của Cha Quản xứ Antôn Lê Anh Tuấn. Ngài nói vài nét về ý nghĩa của nguồn gốc và ý nghĩa của Tháng Hoa, Tháng của Mẹ Mến Yêu. Ngài cùng với Cộng đoàn Phụng vụ dâng lên Mẹ 10 kinh Mân Côi, Đội Kèn hòa tấu và lần lượt 4 đội hoa của các Giáo xóm: Phaolô, Hội Lòng Chúa Thương Xót, Mẹ Thiên Chúa và xóm Phêrô Ea Toh tiến dâng những cánh hoa thật tuyệt vời.

 


HÌNH ẢNH của Thế Tập

Ban VH-TT Giáo Xứ Phú Lộc

Đang xử lý, vui lòng đợi trong giây lát...