GX Phú Lộc: Bế Giảng Lớp Giáo Lý Dự Tòng

Qua 3 tháng tìm hiểu Đạo Công giáo qua chương trình Giáo lý Dự Tòng và Hôn Nhân, lớp Giáo lý Dự tòng và Hôn nhân Giáo xứ Phú Lộc đã bế giảng.
Giáo xứ Phú Lộc, Hạt Buôn Hô: Thánh Lễ Bế Giảng Lớp Giáo Lý Dự Tòng và Hôn Nhân năm 2020

 
Qua 3 tháng tìm hiểu Đạo Công giáo qua chương trình Giáo lý Dự Tòng và Hôn Nhân, lớp Giáo lý Dự tòng và Hôn nhân Giáo xứ Phú Lộc đã bế giảng.
 
Sáng nay, trong thánh lễ Chúa Nhật XXIII, 06/09/2020, tại Thánh đường Giáo xứ Phú Lộc, 9 anh chị dự tòng 18 bạn của lớp được diễm phúc trở thành Kitô hữu qua việc lãnh nhận các Bí tích khai tâm Kitô giáo, do Cha chánh xứ Antôn cử hành.
 
Thánh lễ thật sốt sắng và long trọng, đây không chỉ là niềm vui của riêng Quý Anh Chị, nhưng là niềm vui chung của cả Gia đình Giáo xứ Phú Lộc. Nguyện xin Chúa ban muôn ơn để các Anh Chị ra đi làm chứng cho niềm tin của mình và cầu chúc Giáo xứ được hiệp nhất và bình an, để mọi thành phần Dân Chúa chung tay xây dựng Giáo xứ thành Cộng đoàn Đức tin cách sống động trong xã hội hôm nay.

 
Ban Truyền Thông Gx. Phú Lộc
 
Đang xử lý, vui lòng đợi trong giây lát...