GX Phú Lộc: Thứ Sáu Tuần Thánh

Hôm nay Thứ Sáu Tuần Thánh (02-04-2021), cùng với toàn thể Giáo Hội, Giáo xứ Phú Lộc tưởng niệm cuộc thương khó Chúa Giêsu.
Giáo xứ Phú Lộc: Thứ Sáu Tuần Thánh 2021

 
Hôm nay Thứ Sáu Tuần Thánh (02-04-2021), cùng với toàn thể Giáo Hội, Giáo xứ Phú Lộc tưởng niệm cuộc thương khó Chúa Giêsu.
 
Ngay từ sáng sớm, các tín hữu quy tụ về nhà thờ để tham dự giờ suy ngắm 15 Sự Thương Khó Chúa Giêsu.
 
Giờ cao điểm được kể từ lúc 15g00, đó là Giờ Tử Nạn của Chúa Giêsu, Giờ của Lòng Thương Xót. Cha quản xứ Antôn Lê Anh Tuấn chủ sự giờ kính Lòng Thương Xót và Đàng Thánh Giá trọng thể.
 
Sau đó, Cha quản xứ cử hành nghi thức tưởng niệm cuộc thương khó của Chúa Giêsu, và cuối cùng là nghi thức đọc đoạn, tháo đanh, táng xác Chúa Giêsu và huyệt đá.
 
Lạy Chúa Giêsu, Đấng chịu treo lên Thánh Giá vì tội lỗi chúng con. Xin cho chúng con biết đóng đanh tính xác thịt vào Thánh Giá Chúa.

 

 
 
HÌNH ẢNH của Thế Tập
 
Ban TT Giáo xứ Phú Lộc

 
Đang xử lý, vui lòng đợi trong giây lát...