Gx Phú Xuân: Tân Ban Thường Vụ HĐGX

Các Tân chức quỳ trước nhan Thánh Chúa, đưa tay hướng về Sách Thánh cùng đọc lời tuyên hứa trước mặt Thiên Chúa, trước Linh mục chủ sự và Cộng đoàn dân Thánh, để bắt đầu nhiệm kỳ phục vụ mới!
Thánh Lễ Mừng Trước Chúa Nhật XXXII Thường Niên
Và Nghi Thức Nhậm Chức của Ban Thường Vụ Hội Đồng Giáo Xứ Phú Xuân Nhiệm Kỳ 2020 - 2024
 
Tối thứ Bảy 7/11/2020, tại Thánh đường Giáo xứ Phú Xuân, Cha Quản xứ Phaolô đã chủ sự Thánh lễ mừng trước Chúa nhật XXXII thường niên.

Chia sẻ sau bài Phúc âm (Mt 25,1-13): Câu chuyện ngụ ngôn Mười cô trinh nữ của Đức Giêsu Kitô, Cha Quản xứ mời gọi cộng đoàn luôn sẵn sàng và tỉnh thức, qua cuộc sống hằng ngày, bằng đời sống bác ái yêu thương, tha thứ vì không biết ngày nào giờ nào Con Người sẽ đến!

Sau bài giảng là Nghi thức nhậm chức của Tân Ban Thường Vụ HĐGX. Mở đầu, Cha Quản xứ Phaolô công bố văn thư chuẩn nhận của Đức cha Vinh Sơn Nguyễn Văn Bản, -Giám mục Giáo phận Ban Mê Thuột- phê chuẩn ngày 29/10/2020. Tiếp đến là phần tuyên xưng đức tin. Các Tân chức quỳ trước nhan Thánh Chúa, đưa tay hướng về Sách Thánh cùng đọc lời tuyên hứa trước mặt Thiên Chúa, trước Linh mục chủ sự và Cộng đoàn dân Thánh, để bắt đầu nhiệm kỳ phục vụ mới! Thay mặt Đức Giám mục Giáo phận, Cha Quản xứ đã chấp nhận lời tuyên hứa và chính thức công bố Tân Ban Thường Vụ của Giáo xứ chính thức làm việc trong nhiệm kỳ mới 2020 - 2024. Ngài trao văn thư cho từng tân chức và mời gọi Cộng đoàn hãy cộng tác với những người đại diện của mình, để làm cho Giáo xứ mỗi ngày được phát triển tốt đẹp hơn trong Chúa Thánh Thần.

Ngài cũng không quên cảm ơn Quý Chức khóa trước nay không còn làm việc, mong cùng cộng tác trong tinh thần hiệp nhất. Ông Lê Đăng Khanh thay mặt cho Quý Chức đã mãn nhiệm có lời đáp từ, cảm ơn Cha Quản xứ và Cộng đoàn đã đồng hành trong nhiệm kỳ qua, đồng thời hứa sẽ tiếp tục tham gia các hoạt động khác một cách tích cực.

Nguyện xin Chúa ban cho Tân Ban Thường Vụ HĐGX luôn trung thành với Hội Thánh, chân thành cộng tác với Cha Quản xứ trong mọi sinh hoạt của Giáo xứ, để phát huy cách tốt đẹp đạo lý Phúc âm, đồng thời luôn sống đạo gương mẫu sẵn sàng hi sinh phục vụ, để họ trở nên những tông đồ nhiệt thành, nên những chiến sĩ trung kiên của Hội Thánh.

  

Ban truyền thông Giáo xứ Phú Xuân
Jos. Trường Sanh
Alexu Xuân Tuấn
 
Đang xử lý, vui lòng đợi trong giây lát...