Gx Vinh Phước: Thánh lễ hôn phối đặc biệt


Giáo xứ Vinh Phước: Thánh lễ hôn phối đặc biệt


“Sự gì Thiên Chúa đã kết hợp, loài người không được phân ly” (Mt 19, 6)

Vào lúc 14 giờ Chúa Nhật, ngày 01/09/2019, tại Thánh đường Giáo xứ Vinh Phước, Cha quản xứ cử hành một Thánh lễ hôn phối đặc biệt, chứng hôn cho 22 đôi bạn trẻ người sắc tộc, thuộc giáo họ Maximilian Maria Kolbe, Giáo xứ Vinh Phước.

Trước mặt thừa tác viên của Hội Thánh và cộng đoàn, 22 đôi hôn phối đã quyết định thiết lập một giao ước hôn nhân thánh thiện để được Thiên Chúa- nguồn mạch tình yêu, chuẩn y sự ưng thuận, chúc phúc và xin Chúa kết hợp nên vợ chồng theo đức tin Công giáo.

Hôn nhân không chỉ là một khế ước có giá trị trước mặt Thiên Chúa mà còn là một bí tích cao trọng thánh hóa tình nghĩa vợ chồng, tượng trưng cho sự kết hợp nhiệm mầu giữa Ðức Kitô và Hội Thánh. Thánh Gioan Kim Khẩu nói: “Hôn nhân là bí tích tình yêu... Khi vợ chồng nên một trong hôn nhân, cả hai không còn là hình ảnh dưới trần nữa, mà là hình ảnh của Chúa trên trời.”

Thánh lễ sốt sắng và long trọng, kết thúc trong sự chúc phúc của Cha Quản xứ, người thân và cộng đoàn.

Xin Chúa thương chúc lành và tuôn đổ muôn ơn lành trên 22 gia đình mới này, và giúp mọi gia đình luôn tha thiết với ơn gọi nên thánh, để trở nên dấu chỉ tình yêu của Chúa giữa mọi người, xây dựng nên một Giáo hội thánh thiện và một xã hội tốt đẹp.

 

 
GB. Nguyễn Đình Huy
 
Đang xử lý, vui lòng đợi trong giây lát...