Giáo xứ Dũng Lạc: Dâng hoa kính Mẹ


Giáo xứ Dũng Lạc: Dâng hoa kính Mẹ


Tháng Năm là tháng mà lòng đạo đức của các tín hữu Công giáo kính dâng cách riêng cho Đức Mẹ. Đây là dịp để bày tỏ niềm tin và lòng kính mến dành cho Đức Mẹ Nữ Vương Thiên đàng. Trong tháng này, những phúc lành và lòng thương xót của Thiên Chúa sẽ tuôn đổ trên những ai yêu mến Mẹ, nhờ lời chuyển cầu của Đức Mẹ.

Trong tâm tình đó, Giáo xứ Dũng Lạc tổ chức những buổi dâng hoa trọng thể, dâng lên Mẹ với tất cả tâm hồn và lời cầu nguyện sốt sắng để tỏ bày lòng mến yêu cách đặc biệt dành cho Đức Mẹ. Sau đây là một số hình ảnh:

 

 
Đang xử lý, vui lòng đợi trong giây lát...