Gx Dũng Lạc: Đặt Đá Xây Dựng Nhà Giáo Lý


Gx Dũng Lạc: Lễ Đặt Đá Xây Dựng Nhà Giáo Lý


Được sự chấp thuận của Đức Cha Vinh Sơn Nguyễn Văn Bản, Giám mục Giáo phận, sáng nay, vào lúc 7g00 ngày 20.08.2019, Cha Antôn Vũ Thanh Lịch, chánh xứ Dũng Lạc, đã chủ sự nghi thức đặt viên đá đầu tiên xây dựng Nhà Giáo Lý. Hiệp ý với Cha Antôn, Ban Thường vụ Hội đồng giáo xứ và cộng đoàn cùng cầu nguyện cho công việc xây cất Nhà Giáo Lý Giáo xứ Dũng Lạc được bình an trong sự quan phòng của Thiên Chúa, sớm được hoàn  thành, để nơi đây thành nơi đào tạo đức tin cho mọi người.

Cha Antôn làm phép khu đất, xin Chúa chúc phúc cho cộng đoàn Giáo xứ đã lao nhọc vất vả để chuẩn bị thửa đất này cho việc xây dựng Nhà Giáo Lý đào tạo đức tin luôn có Chúa hướng dẫn. Xin cho các tín hữu đồng tâm phấn khởi khai móng xây dựng ngôi nhà này, một thời gian sau sẽ hoàn thành, bừng lên ánh sáng đức tin, làm rạng rỡ danh Chúa.

Tiếp đến Cha Antôn làm phép viên đá đầu tiên, đặt nền móng cho Nhà Giáo Lý được bền vững. Trong niềm tin vào Đức Giê su Kitô, chúng ta đặt viên đá đầu tiên này vào móng để ngôi nhà này được mọc lên nơi đây, chúng ta sẽ lãnh được sức mạnh và ơn thánh của các nhiệm tích bởi trời.

Công việc khai móng hoàn tất, mọi người cùng cầu nguyện cho công việc xây cất được tiến hành nhanh chóng và hoàn thiện trong Thánh ý Chúa. Ước mong, Nhà Giáo Lý nhận được sự góp công góp của nhiệt thành, quảng đại từ các tín hữu trong Giáo xứ và từ các vị ân nhân xa gần để các em thiếu nhi sớm có nơi sinh hoạt, học hỏi giáo lý.

 


Ngọc Minh
Đang xử lý, vui lòng đợi trong giây lát...