THÔNG BÁO Tĩnh Tâm Linh Mục tháng 01.2019


Giáo phận Ban Mê Thuột
Giáo hạt Chính Tòa

 
THÔNG BÁO
Tĩnh Tâm Linh Mục tháng Giêng năm 2019
Kính gửi:
- Cha Tổng Đại diện
- Quý Cha trong Hạt Chính Tòa

Kính mời Quý Cha tham dự ngày Tĩnh Tâm Linh Mục tháng Giêng năm 2019 của Hạt Chính Tòa:

- Thời gian: 08g00 thứ Ba, ngày 15.01.2019
- Địa điểm: Trung tâm Mục vụ Giáo phận Ban Mê Thuột (số 01 Trần Hưng Đạo, TP.BMT)
- Linh mục chia sẻ: Cha Giuse Nguyễn Quang Diệu, giáo sư Chủng viện Lê Bảo Tịnh.

Trân trọng cảm ơn Quý Cha.

Ban Mê Thuột, ngày 03 tháng 01 năm 2019
Linh mục Quản hạt

Lm. An-tôn Vũ Thanh Lịch
 
Đang xử lý, vui lòng đợi trong giây lát...