THÔNG BÁO Tĩnh Tâm Linh Mục tháng 5-2019


Giáo phận Ban Mê Thuột      
Giáo hạt Chính Tòa      
 
THÔNG BÁO
Tĩnh Tâm Linh Mục tháng Năm - năm 2019
 
Kính gửi:
- Cha Tổng Đại diện    
- Quý Cha trong Hạt Chính Tòa

Kính mời Quý Cha tham dự ngày Tĩnh Tâm Linh Mục tháng Năm - năm 2019 của Hạt Chính Tòa: 

- Thời gian: 08g30 thứ Ba, ngày 14.05.2019     
- Địa điểm: Tòa Giám mục Giáo phận Ban Mê Thuột (số 104 Phan Chu Trinh, TP.BMT)   
- Linh mục chia sẻ: Cha Micae Phạm Vũ Giang Đình, OP.     

Trân trọng cảm ơn Quý Cha. 

Ban Mê Thuột, ngày 01 tháng 05 năm 2019       
Linh mục Quản hạt     

Lm. An-tôn Vũ Thanh Lịch
Đang xử lý, vui lòng đợi trong giây lát...