THÔNG BÁO Tĩnh Tâm Linh Mục Tháng 6 - 2019


Giáo phận Ban Mê Thuột                  
Giáo hạt Chính Tòa                
 
THÔNG BÁO
Thay đổi ngày Tĩnh Tâm Linh Mục Hạt Chính Tòa
Tháng Sáu - năm 2019
 
 
Kính gửi:  
- Cha Tổng Đại diện           

- Quý Cha trong Hạt Chính Tòa   

Kính thưa Quý Cha,

Ngày Tĩnh Tâm tháng Sáu - năm 2019 của Hạt Chính Tòa ấn định vào ngày thứ Ba 11/6/2019, trùng với ngày Khánh thành Trung tâm Truyền giáo & Mục vụ Sắc tộc của Giáo phận,

Nên, chúng con mạn phép chuyển sớm lên một ngày, như sau: 

- Thời gian: 08g30 thứ Hai, ngày 10.06.2019

- Địa điểm: Giáo xứ Thánh Tâm – Nhà thờ Chính Tòa Ban Mê Thuột.

- Linh mục chia sẻ: Cha Phêrô Nguyễn Thái Hải.    

Trân trọng và đa tạ.
 

Dũng Lạc, ngày 02 tháng 06 năm 2019       

Linh mục Quản hạt   
  
Lm. An-tôn Vũ Thanh Lịch
Đang xử lý, vui lòng đợi trong giây lát...