Thứ Sáu Tuần Thánh tại GX Dũng Lạc


Thứ Sáu Tuần Thánh tại Giáo xứ Dũng Lạc
XIN CHO CON CÙNG VÁC VỚI NGÀI


Cùng với Giáo hội công giáo toàn cầu, Thứ 6 Tuần Thánh, vào lúc 17g30 ngày 19.04.2019 tại Giáo xứ Dũng Lạc, bà con giáo dân cùng theo chân Chúa Giêsu: Ngài đang vác thập giá trên đồi Gôn-go-tha và rồi Ngài chịu nạn trên cây Thập giá... Chúng con cùng nhau Tưởng Niệm Cuộc Khổ Nạn Của Chúa Giêsu. Chúa ơi!

“… Lạy Chúa xin cho con bước đi với Ngài        
Xin cho con cùng vác với Ngài         
Thập giá trên đường đời con đi        
Lạy Chúa xin cho con đóng đinh với Ngài 
Xin cho con được chết với Ngài        
Để được sống với Ngài vinh quang...”


Từng chặng đường Thánh giá đã tái hiện lại nỗi đau của Chúa phải hứng chịu, Ngài đau đớn trên Thập giá và chịu chết cho nhân loại. Niềm đau ấy hôm nay như hằn trong lòng mỗi giáo dân… Mọi người nguyện thưa với Chúa xin cho mỗi người chúng con không chỉ biết vác Thập giá Chúa trao cho chính mình, mà còn viết vác Thập giá cho anh em mình nữa...

Cha Antôn Vũ Thanh Lịch đã chủ sự Nghi thức Suy Tôn Thánh Giá Chúa Giêsu cùng với quý Cha trong Giáo xứ. Nghi thức được khởi sự trong thinh lặng, Cha Antôn phủ phục trước bàn thờ, hàng ngàn người đã thinh lặng lắng lòng để nghe tiếng Chúa và chính tiếng lòng mình.

Sau bài Thương khó Đức Giêsu Kitô theo thánh Gioan, Cha Antôn đã chia sẻ: “... Trước cái chết yêu thương của Chúa, chúng ta hãy bước đi cùng Ngài, cũng biết chết đi những tội lỗi của chính mình. Mọi trong mỗi gia đình hãy kiện toàn đức ái, hãy yêu thương nhau, cháy lửa yêu thương, mỗi gia đình luôn cần có Chúa nâng đỡ và đồng hành, để có những gia đình tràn đầy hạnh phúc và yêu thương trong tình yêu của Chúa…”

Sau khi quý Cha, quý đại diện giáo dân hôn kính Thánh Giá. Mỗi người khi rước Mình Thánh Chúa chiều nay, chắc sẽ cảm nhận được thế nào là “yêu thương cho đến cùng”.

Thánh Giá Chúa Giêsu được đặt giữa lòng nhà thờ để mọi người chiêm ngắm và hôn kính. Xin cho chúng con khi chiêm ngắm Thánh Giá Chúa sẽ nhắc nhở chúng con nhớ đến tình yêu thương của Ngài đã dành cho loài người, và Xin cho con được chết với Ngài. Để được sống với Ngài vinh quang...

 

 
Ngọc Minh
Đang xử lý, vui lòng đợi trong giây lát...