Thương Người Có 14 Mối

Ban bác ái- Caritas xã hội Giáo xứ Dũng Lạc thường tổ chức những chuyến đi thăm viếng các anh em đồng bào vùng kinh tế, hay những anh em sắc tộc thiểu số ở các buôn, sóc xa xôi hẻo lánh…

THƯƠNG NGƯỜI CÓ 14 MỐI
 

Từ nhiều năm nay, cứ như một truyền thống, đến hẹn lại lên, vào dịp đầu xuân hay mùa Chay, mùa Vọng, Ban bác ái- Caritas xã hội Giáo xứ Dũng Lạc, Hạt Chính tòa Ban Mê Thuột thường tổ chức những chuyến đi thăm viếng các anh em đồng bào vùng kinh tế, hay những anh em sắc tộc thiểu số ở các buôn, sóc xa xôi hẻo lánh… Mừng Xuân Quý Mão 2023, Ban đã đến với các địa chỉ:
 

  1.  Ngày 05/01/2023: Với anh em sắc tộc Vân Kiều, H’mong Sơn La, H’mong Cao Bằng... thuộc Giáo xứ Thuận Phúc.

  2. Ngày 09/01/2023: Với anh em sắc tộc Buôn Co-sia, Buôn Plăm, Lô 16 thuộc thành phố Ban Mê Thuột.

  3. Ngày 06/01/2023: Với các đối tượng khó khăn, đơn côi do Cha Giuse Nguyễn Văn Úy, Giám đốc Chủng viện Lê Bảo Tịnh đảm trách.

  4. Ngày 14/01/2023: Với Buôn Đăk-la, bao gồm anh em sắc tộc Mùng, Ê-đê, M’nông, H’mông... thuộc Giáo xứ Quảng Phúc, tỉnh Đăk-nông.

Khi được hỏi Bà An-na Nguyễn Thị Thu, trưởng Ban bác ái- Caritas xã hội Giáo xứ Dũng Lạc, suy nghĩ gì về bốn chuyến đi thăm viếng liên tiếp, mệt nhọc, thì bà nhỏ nhẹ trả lời: “chúng con coi đó như là Bó Hoa Xuân tươi thắm đầu năm, dâng lên Thiên Chúa tình yêu là Cha mọi người, không phân biệt giàu nghèo, sắc tộc, văn hóa”.

HÌNH ẢNH

Thông tín viên
17/01/2023

Đang xử lý, vui lòng đợi trong giây lát...