Giáo xứ Phúc Bình: Khởi Công Xây Dựng Nhà Thờ


Giáo xứ Phúc Bình: Khởi Công Xây Dựng Nhà Thờ

 
Chúa nhật ngày 03 tháng 03 năm 2019, Chúa nhật thứ 8 mùa thường niên, cộng đoàn Giáo xứ Phúc Bình dâng Thánh lễ sáng với Cha Quản xứ và Cha phó tôn thờ, ca tụng, tôn vinh, cảm tạ Thiên Chúa và khẩn nguyện Chúa chúc phúc lành cho công việc xây dựng Nhà thờ giáo xứ khởi công vào ngày hôm nay.

Trước khi ban phép lành cuối Thánh lễ, hai vị Mục tử cùng cộng đoàn tiến ra khu vực xây dựng cầu xin Chúa Thánh hóa và rẩy nước phép vùng đất sắp xây dựng Nhà thờ. Nghi thức kết thúc với phép lành trọng thể.

Tiếp đến hai máy múc bắt đầu công việc khai móng công trình trong tiếng vỗ tay hân hoan vui mừng của cộng đoàn dân Chúa tham dự.

“Nguyện xin Chúa chúc lành cho công trình xây dựng Nhà thờ của chúng con từ khởi sự cho đến hoàn thành được thuận lợi nhờ ơn Chúa - Amen”. Lời nguyện của Cha Quản xứ Phúc Bình.

 


Ban Truyền thông Giáo xứ
 
Đang xử lý, vui lòng đợi trong giây lát...