Giáo xứ Xuân Hòa: Nghi thức tuyên thệ


Giáo xứ Xuân Hòa – Giáo hạt Đăk Mil – Giáo phận Banmêthuột: Nghi thức tuyên thệ của BTV. HĐGX và BHG các Giáo họ nhiệm kỳ 2020 – 2024


Hòa chung niềm vui với toàn thể Giáo hội – Giáo xứ Xuân Hòa đã tổ chức Thánh Lễ mừng kính trọng thể lễ Thánh Giuse – Bạn trăm năm Đức Trinh Nữ Maria 19.03.2020.

Đúng 05g00, Thánh lễ được bắt đầu. Hiện diện trong đoàn rước có Cha Quản xứ Phêrô Nguyễn Đức Tuyên, quý Soeur cộng đoàn dòng Bác Ái Giáo phận Vinh, quý ông trong cựu ban và tân ban  BTV.HĐGX cùng Ban Hành Giáo các Giáo họ trong Giáo xứ, các ban ngành đoàn thể cùng đông đảo bà con trong Giáo xứ.

Trong phần giảng lễ Cha quản xứ đã nhấn mạnh về trách nhiệm trong công việc phục vụ của các ban ngành trong Giáo xứ, là cánh tay nối dài của Linh mục quản xứ trong công việc phục vụ cộng đoàn, người lãnh đạo phải khiêm nhường như thánh Giuse dẫn dắt gia đình Nazaret trở nên thánh.

Sau phần giảng lễ là nghi thức tuyên thệ của BTV.HĐGX và các Giáo họ, danh sách tân ban như sau:

Ban Thường Vụ:
 1. Ông Phêrô Phạm Trọng Nghị - Chủ tịch
 2. Ông Phêrô Hà Hữu Nhiệm – Phó chủ tịch Nội vụ
 3. Ông Phêrô Hòng Đức Khiêm – Phó chủ tịch Ngoại vụ
 4. Ông Phêrô Nguyễn Khuyến – Thư Ký
 5. Ông Antôn Nguyễn Đức Cường – Thủ quỹ
 6. Ông Phêrô Hoàng Đức Trọng – Tài chánh
Ban Hành Giáo các Giáo họ:

Giáo họ Xuân Hòa:
 1. Ông Phaolô Bùi Văn Vịnh – Trưởng Ban
 2. Ông Giuse Nguyễn Ngọc Long – Phó ban Nội vụ
 3. Ông Phêrô Cao Xuân Dung – Phó ban Ngoại vụ
 4. Ông Giuse Trần Văn Tạo – Thư ký
 5. Ông Giuse Phạm Văn Anh – Thủ quỹ
 6. Ông Giuse Nguyễn Ngọc Hoài Bảo – Tài chánh.
Giáo họ Xuân Bình:
 1. Ông Giuse Hoàng Đức Quý – Trưởng Ban
 2. Ông Giuse Nguyễn Hữu Khánh – Phó ban Nội vụ
 3. Ông Phêrô Đặng Đình Tuấn – Phó ban Ngoại vụ
 4. Ông Gioan Nguyễn Xuân Huyền – Thư ký
 5. Ông Phêrô Hoàng Xuân Nhiệm – Thủ quỹ
 6. Ông Giuse Nguyễn Xuân Sinh – Tài chánh.
Giáo họ Xuân Kỳ:
 1. Ông Giuse Nguyễn Hồng Phúc – Trưởng Ban
 2. Ông Phêrô Nguyễn Văn Thái – Phó ban Nội vụ
 3. Ông Micae Nguyễn Văn Sơn – Phó ban Ngoại vụ
 4. Ông Micae Phạm Công Sâm – Thư ký
 5. Ông Phêrô Phan Sĩ Diễn – Thủ quỹ
 6. Ông Phêrô Nguyễn Đức Huận – Tài chánh.
Giáo họ Nữ Vương Hòa Bình:
 1. Ông Phêrô Y’ NhRam – Trưởng Ban
 2. Ông Phêrô Y’ Bram – Phó ban Nội vụ
 3. Ông Giuse Y’ Khanh – Phó ban Ngoại vụ
 4. Ông Phêrô Y’ Tré – Thư ký
 5. Ông Phêrô Y’ Thoan – Thủ quỹ
 6. Ông Phêrô Y’ Phơi – Tài chánh.
Giáo họ Tân Bùi:
 1. Ông Gioan Trần Văn Thĩnh – Trưởng Ban
 2. Ông Vinh Sơn Nguyễn Văn Vũ – Phó ban Nội vụ
 3. Ông Đa Minh Trần Đức Thắng – Phó ban Ngoại vụ
 4. Bà Maria Nguyễn Thị Vui – Thư ký
 5. Ông Giuse Nguyễn Minh Anh – Thủ quỹ
 6. Ông Giuse Vũ Văn Phi – Phụng vụ
 7. Ông Đa Minh Nguyễn Hữu Khanh – Tài Chánh.
Giáo họ Phêrô:
 1. Ông Đôminicô Trần Thanh Phong – Trưởng Ban
 2. Ông Gioan Nguyễn Xuân Anh – Phó ban Nội vụ
Phần cuối lễ nghi thức trao Bằng Tưởng Lục – Bảng Tri Ân cho các ông trong cựu BTV.HĐGX – Ban hành Giáo các Giáo họ, cha Quản xứ đã có lời cảm ơn các ông đã bỏ thời gian công sức cùng động hành cùng Cha Quản xứ để xây dựng Giáo xứ - Giáo họ trong thời gian qua.
 


Jb. Ngô Thành Vinh
 
Đang xử lý, vui lòng đợi trong giây lát...