GX Phúc Lộc: Kết quả bầu cử BTV/HĐGX


Giáo xứ Phúc Lộc: Kết quả bầu cử Ban Thường vụ HĐGX Khóa VII, nhiệm kỳ năm 2020 – 2024


Theo quy chế Hội Đồng Giáo Xứ, Ban Thường vụ HĐGX Giáo xứ Phúc Lộc Khóa VI, nhiệm kỳ 2016-2020 đã mãn. Trong dịp tĩnh huấn tại Trung tâm Mục vụ từ ngày 08 – 09 tháng 8 năm 2019, Quý Chức đã được Đức Giám Mục Giáo Phận trao Bằng Tưởng Lục hoàn thành thanh thỏa sứ vụ.

Mới đây, Giáo xứ Phúc Lộc đã tổ chức bầu cử Ban Thường vụ HĐGX Khóa VII, nhiệm kỳ năm 2020 - 2024, kết quả như sau:

1- Ông Đa Minh Nguyễn Văn Chính - Chủ Tịch

2- Ông Giuse Nguyễn Tiến Thuật - Phó Chủ Tịch Đệ I

3- Ông Phêrô Vũ Đình Ty - Phó Chủ Tịch Đệ II

4- Bà Maria Nguyễn Thị Mộng Lan - Ủy Viên Thư Ký

5- Bà Anna Nguyễn Thị Năm - Ủy Viên Thủ Quỹ

6- Bà Têrêxa Phan Thị Thanh Thủy - Ủy Viên Tài Chính

Cộng đoàn Giáo xứ Phúc Lộc chúc mừng Tân Ban Thường vụ HĐGX, nguyện xin Thánh Phaolô Tông đồ - Quan thầy Giáo xứ chuyển lời cầu bầu lên Thiên Chúa tuôn đổ nhiều ơn lành trên Quý Tân Chức, giúp các vị thêm lòng nhiệt thành phục vụ Hội Thánh và Giáo Xứ với tâm tình yêu thương hiệp nhất, khiêm nhu, hy sinh phục vụ nhằm làm sáng danh Chúa và phát triển Giáo xứ ngày càng thăng tiến trên mọi phương diện.

HÌNH ẢNH
Trần Kiêm Hùng
Đang xử lý, vui lòng đợi trong giây lát...