GX Phúc Lộc: Thánh lễ Vọng Phục Sinh

Vào lúc 20g30, đêm thứ Bảy 03/04/2021, tại Giáo xứ Phúc Lộc, Cha Giuse Nguyễn Văn Nghĩa chủ sự nghi thức Nến Phục Sinh và Thánh Lễ Vọng Phục Sinh.

Giáo xứ Phúc Lộc: Đêm Canh Thức và Thánh lễ Vọng Phục Sinh 2021


 

Vào lúc 20g30, đêm thứ Bảy 03/04/2021, tại Giáo xứ Phúc Lộc, Cha Giuse Nguyễn Văn Nghĩa  chủ sự nghi thức làm phép lửa – làm phép Nến Phục Sinh cũng như các nghi thức trong Đêm Canh Thức và Thánh Lễ Vọng Phục Sinh.
 
Trước hết, Cha Chánh xứ Giuse  mời gọi cộng đoàn bước vào phần thứ nhất là Nghi thức thắp Nến Phục Sinh gồm việc thánh hóa lửa, thắp nến, kiệu Nến Phục Sinh và trọng tâm là công bố Tin Mừng Phục Sinh. Thứ đến, cộng đoàn lắng nghe Phụng vụ Lời Chúa qua việc suy gẫm các việc kỳ diệu Chúa đã làm cho dân Người từ đầu, và dân Chúa tin tưởng vào lời hứa của Người.

Trong phần bài giảng, Cha chủ tế nhấn mạnh Ánh Lửa Phục Sinh của Chúa Kitô: Cũng vậy Chúa Giêsu Kitô biểu hiệu qua cây Nến Phục Sinh thắp sáng là cột lửa chiếu sáng dẫn đầu đoàn chiên Hội Thánh Chúa băng qua vùng thung lũng tối tăm tội lỗi. Trên cây Nến Phục Sinh có những dấu hiệu được khắc ghi: hai chữ Alpha và Omega, niên hiệu của năm, cây thập giá với năm đấu đinh màu đỏ. Chữ Alpha là mẫu tự khởi đầu trong bảng mẫu tự của chữ Hy Lạp, nói lên ý nghĩa: Chúa Giêsu là khởi đầu của công trình sáng tạo mới. Chữ Omega là mẫu tự sau cùng trong bảng mẫu tự Hy Lạp, nói lên ý nghĩa: Chúa Giêsu là tận cùng trong công trình sáng tạo. Và đồng thời, Ngài cũng nhắc nhở mỗi anh em trong cộng đoàn được đón nhận Ánh Lửa từ cây Nến Phục Sinh cũng phải mang Ánh Lửa đó để sưởi ấm nhân loại.

Thánh Lễ được tiếp tục với phần Phụng vụ Thánh Thể là Dân Chúa được mời dự tiệc thánh mà Đức Kitô đã dọn sẵn cho dân Người qua sự chết và phục sinh của Người.
 
Mọi thành viên trong cộng đoàn tham dự mọi nghi thức phụng vụ thánh trong Thánh Lễ Vọng Phục Sinh một cách nghiêm trang và sốt sắng. Nguyện xin Ánh Sáng Chúa Kitô Phục Sinh hun đúc tâm hồn mỗi người chúng ta để luôn biết yêu mến những sự trên trời. Theo “Người phải sống lại từ cõi chết”.- Xin cho cộng đoàn giáo xứ Phúc Lộc chúng con biết dùng Kinh Thánh làm nền tảng cho đời sống đức tin, để có thể đương đầu với mọi chống đối và xuyên tạc, trung thành giữ vững đức tin tông truyền, theo giáo huấn của Hội Thánh.

Thánh lễ Mừng Chúa Phục Sinh cũng là Thánh lễ tạ ơn, xin cho cộng đoàn Giáo xứ luôn sống đoàn kết yêu thương góp phần xây dựng cho Giáo Hội Công Giáo ngày càng thực hiện được tốt đẹp.
 
Lạy Chúa từ ái, ngày hôm nay, Ðức Giêsu đã đánh bại thần chết, khai đường mở lối cho Giáo xứ Phúc Lộc chúng con vào cuộc sống muôn đời. Nay Giáo xứ chúng con đang hoan hỷ mừng Người sống lại, xin Chúa ban Thánh Thần làm cho Giáo xứ và mọi thành phần dân Chúa  trở nên con người mới để sống một cuộc đời tràn ngập ánh sáng Ðấng Phục Sinh. Người là Thiên Chúa hằng sống và hiển trị cùng Chúa, hiệp nhất với Chúa Thánh Thần đến muôn thuở muôn đời.

 


 
HÌNH ẢNH

 

Antôn Trần Kiêm Hùng

Đang xử lý, vui lòng đợi trong giây lát...