GX Thổ Hoàng vui Trung Thu

Đã lâu lắm rồi Trung Thu trên Cao Nguyên mới được một ngày nắng ráo.

Hình ảnh Giáo xứ Thổ Hoàng vui Trung Thu


 

Đã lâu lắm rồi Trung Thu trên Cao Nguyên mới được một ngày nắng ráo.

Vì thứ Bảy sẽ là lễ mừng trước cho Chúa nhật 24 thường niên, nên cha quản xứ quyết định dâng Thánh lễ Trung Thu trước một ngày, tức ngày thứ sáu, vào lúc 17 giờ 30 tại nhà thờ.

Bởi thế tối thứ năm ngày 13 tháng 8 Âm lịch nhằm ngày 09.09.2022 đoàn Lân và xe hoa của 4 giáo họ đã lên đường phục vụ trong giáo họ của mình.

Thứ sáu lúc 17 giờ 30, đoàn xe hoa và lân của 4 giáo họ đã quy tụ vế khuôn viên nhà thờ cùng đoàn em thơ như rồng rắn tuôn về mở hội vui trăng.

Sau tiết mục múa lần chào mừng cha quản xứ, thì 4 đội lân đã giao lưu với nhau rộn ràng.

18 giờ các em thiếu nhi và cộng đoàn nghiêm trang vào nhà thờ hiệp dâng Thánh lễ.

Kết thúc Thánh lễ, xe hoa và đội lân của 4 giáo họ rước đèn toàn giáo xứ, sau đó tập trung về theo giáo họ phát quà trung thu. 
 

Xem Hình Ảnh   https://photos.app.goo.gl/qZebdtU7yW3HvV3e9

Hình ảnh: Trên mạng

Hồng Bính
 

 

Đang xử lý, vui lòng đợi trong giây lát...