GX Hòa Nam khai mạc tháng Mân Côi

Chúa nhật, ngày 02 tháng 10 năm 2022, cộng đoàn giáo xứ Hòa Nam đã hiệp dâng Thánh lễ khai mạc tháng Mân Côi kính Đức Mẹ.

Giáo xứ Hòa Nam khai mạc tháng Mân Côi

Hòa chung niềm vui với toàn thể Giáo hội mừng kính trọng thể lễ Đức Mẹ Mân Côi, sáng Chúa nhật, ngày 02 tháng 10 năm 2022, cộng đoàn giáo xứ Hòa Nam đã hiệp dâng Thánh lễ khai mạc tháng Mân Côi kính Đức Mẹ.

5g00, Cha phó xứ Giuse Nguyễn Hữu Phú, OP đã chủ sự cuộc rước kiệu cung nghinh Đức Maria trong thánh đường.

Sau đó, Thánh lễ trọng thể được cử hành với lời mời gọi của cha chủ tế: Hôm nay, Giáo hội Việt Nam mừng lễ Đức Mẹ Mân Côi. Tràng chuỗi Mân Côi rất là thân thương, gần gũi, luôn ở trên tay chúng ta để xin Đức Mẹ cầu bầu cho chúng ta khi nay và trong giờ lâm tử. Với lòng thống hối và khiêm tốn, chúng ta cùng nhau sốt sắng hiệp dâng Thánh lễ.

Trong bài giảng lễ, Cha xứ đã giúp cộng đoàn hiểu rõ hơn về vai trò của Đức Mẹ, Đấng trung gian chuyển thông ơn sủng của Chúa cho nhân loại. Sau lời “Xin Vâng”, Mẹ đã trở thành người nữ duy nhất được diễm phúc tham dự vào công trình cứu độ của Thiên Chúa. Đồng thời, cha cũng quảng diễn thêm cho cộng đoàn thấy được sức thiêng của lời kinh Mân Côi mà ai thực sự có tâm tình yêu mến sẽ cảm nghiệm được hiệu lực qua việc lần chuỗi Mân Côi.

Để kết thúc bài giảng, cha chủ tế tha thiết mời gọi mọi người hãy năng chạy đến cùng Đức Mẹ, noi gương Đức Mẹ biết sống thảo hiếu với Thiên Chúa, thực hiện sự khiêm nhường trong đời sống Kitô hữu, để đem lại sự an vui hạnh phúc cho mình và cho mọi người.

Thánh lễ được khép lại lúc 6g00. Cộng đoàn ra về trong hân hoan, thực thi lời Mẹ dạy: “Siêng năng cầu nguyện, lần chuỗi Mân Côi” trong suốt cuộc đời Kitô hữu. Trong tháng Mân Côi này giáo xứ có tổ chức đọc kinh liên gia đình theo từng giáo xóm.

 

Hình ảnh: Alfonso Kim

Thùy Trâm

Đang xử lý, vui lòng đợi trong giây lát...