Gx. Quỳnh Ngọc: Khởi Công Xây Dựng Thánh Đường


Lễ Khởi Công Xây Dựng Thánh Đường Gx. Quỳnh Ngọc

 
Sáng nay, vào lúc 6g00, ngày 20/09/2019, Quý Cha, Quý Tu sĩ và Quý Cộng đoàn Gx. Quỳnh Ngọc sốt sắng dâng Thánh lễ cầu xin Chúa chúc lành cho việc xây dựng Thánh Đường mới của Giáo xứ.
 
Ý thức đây là ân ban của Thiên Chúa cho Công Đoàn Giáo xứ.
 
Bởi:
“Ví như Chúa chẳng xây nhà
Thợ nề vất vả cũng là uổng công” (Tv 127,1)
 
Nên lời cầu nguyện và Lễ dâng của Cộng đoàn Giáo xứ càng sốt sắng hơn. Nguyện xin Chúa thương ban cho Đoàn Cái Chúa luôn biết tìm Thánh Ý Chúa trong mọi sự và luôn được hiệp nhất yêu thương trong bình an của Chúa. Xin Chúa cũng thương gởi nhiều Ân nhân đến với Giáo xứ để công trình Chúa sớm được hoàn thành.

Ngay sau Thánh Lễ, Cộng đoàn tề tựu trên mảnh đất sẽ được làm phép để xây dựng Thánh Đường, ngay sau nhà thờ hiện tại. Hiện diện lúc này, ngoài Cộng đoàn Giáo xứ còn có cả đông đảo anh em công nhân của Công ty Kiến Việt: Công ty thiết kế và thi công Thánh Đường.

Đúng 6g55 phút, nhát thuổng đầu tiên đã được cắm trên mảnh đất vừa được làm phép. Nguyện xin Chúa chúc lành cho công trình của Giáo xứ từ khởi sự cho đến hoàn thành được vạn an trong tình thương của Chúa. Amen.

 
Ban Truyền thông GX Quỳnh Ngọc
Đang xử lý, vui lòng đợi trong giây lát...