Thánh Lễ Mừng Bổn Mạng Giáo Xứ Duy Hòa


Thánh L Bn Mng Thánh Phanxicô Xavie - Bn Mng Giáo X Duy Hòa


 
Ngày 03/12/2019, Giáo x Duy Hòa mng kính Thánh Bn Mng Phanxico Xavie. Thánh L được c hành vào lúc 9g00 ti Thánh đường Giáo x Duy Hòa. V hip dâng Thánh l đng tế có quý Cha cu qun x: Cha Giuse Đng Sĩ Bình, Cha AnTôn Trương Trng Tài, có quý Cha Dòng Thánh Th và Cha Phêrô là người con ca Giáo x. Quý Xơ Dòng Phaolô và quý Xơ Dòng Vô Nhim đang phc v ti Giáo x cùng toàn th đông đo giáo dân.

Thánh L được c hành trang nghiêm và long trng trong nim hân hoan ca mi người. Trong khi phi đi din vi bao nhiêu thúc bách, đòi hi ca li sng tin nghi vt cht, hun lnh truyn giáo ca Đc Kitô vn không ngng thúc gic chúng ta: “Anh em hãy đi khp t phương thiên h loan báo Tin Mng cho mi loài th to” (Mc 16, 15).

Hòa cùng nim vui ca giáo dân Giáo x Duy Hòa, HĐND, UBND, UBMTTQ phường Khánh Xuân, các trường THCS Hunh Thúc Kháng, TH Trn Quc Tun và Giáo h Đng Tâm cũng gi lng hoa chúc mng và vui liên hoan cùng Giáo x.

Xin Chúa cho mi người trong cng đoàn Giáo x chúng ta xác tín mnh m rng: “Được li lãi c thế gian mà mt linh hn nào có ích gì” (Mt 16,26); biết chn la nhng giá tr vĩnh cu cho cuc đi mình.

 
Ban Truyn Thông Giáo X Duy Hòa 
 
 
Đang xử lý, vui lòng đợi trong giây lát...