Sứ điệp gửi Đại hội Giáo dục CG Philippines

Đức Thánh cha Phanxicô mời gọi các giáo chức Công giáo Philippines giúp các học sinh không những trở thành những học trò giỏi, nhưng còn là những chứng nhân đức tin đích thực.

Sứ điệp Đức Thánh cha gửi Đại hội các nhà giáo dục Công giáo Philippines

Giovane filippina in preghiera | ANSA


Trong sứ điệp, Đức Thánh cha nhắc nhở rằng nền giáo dục Công giáo phải dạy cho các học sinh không những tư tưởng phê bình, nhưng còn huấn luyện về đạo lý và luân lý Kitô, để các học viên trở thành những người sẵn sàng đảm nhận các trách nhiệm lớn giữa lòng xã hội và làm chứng về đức tin chân thực cho thế giới.

Sau sứ điệp của Đức Thánh cha, cha Elmer Dizon, Chủ tịch Hiệp hội giáo chức Công giáo Philippines, đã đọc diễn văn khai mạc và nhấn mạnh ảnh hưởng của đại dịch Covid-19 đối với ngành giáo dục. Cha nói: “Giữa những thách đố hiện nay, rất nhiều cố gắng đang được thực hiện liên tục để các trường Công giáo trở thành những nơi tạo nên những cơ hội thay đổi”.

Về phần Đức cha Roberto Calara Mallari, thành viên Ủy ban Giám mục Philippines về huấn giáo và giáo dục Công giáo, ngài khích lệ mỗi trường Công giáo hãy có tinh thần sáng tạo để tìm ra những phương thức đáp ứng tốt nhất các nhu cầu của các học sinh. Đức cha nói: “Hiệp hội giáo dục Công giáo Philippines” không để cho mình bị sợ hãi ngăn chặn, nhưng dấn thân hướng dẫn các học sinh cũng như các trường học chiến đấu giữa thời kỳ đại dịch hiện nay”.

Thứ Sáu 25/9 này, Đức Hồng y Luis Antonio Tagle, Tổng trưởng Bộ Truyền giáo, cũng sẽ ngỏ lời với các giáo chức Công giáo Philippines.

(Vatican News 23-9-2020)
G. Trần Đức Anh, O.P.

Đang xử lý, vui lòng đợi trong giây lát...