Thúc đẩy phát triển con người toàn diện

Trong buổi tiếp các các thành viên của Hiệp hội các tổ chức và cơ quan từ thiện Ý, Assifero, sáng thứ Năm 26/01, dịp kỷ niệm 20 năm thành lập

Đức Thánh Cha mời gọi các nhà từ thiện Ý thúc đẩy phát triển con người toàn diện


 

Trong buổi tiếp các các thành viên của Hiệp hội các tổ chức và cơ quan từ thiện Ý, Assifero, sáng thứ Năm 26/01, dịp kỷ niệm 20 năm thành lập, Đức Thánh Cha mời gọi họ, trong các chương trình cần chú ý đến ba giá trị quan trọng: thúc đẩy lợi ích con người toàn diện, lắng nghe các cộng đồng địa phương, và gần gũi với những người rốt cùng.

Trước hết, thúc đẩy lợi ích toàn diện con người, Đức Thánh Cha giải thích rằng điều này có nghĩa là hỗ trợ vật chất nhằm giải phóng con người, làm cho họ trở thành những nhân vật chính trong sự phát triển của họ, trong việc phát triển năng lực và hồng ân, cả ở cấp độ cá nhân và cộng đoàn.

Đức Thánh Cha tại buổi tiếp kiến

Đức Thánh Cha tại buổi tiếp kiến

Về giá trị thứ hai, lắng nghe cộng đồng địa phương, Đức Thánh Cha nói: “Không thể lắng nghe cộng đồng địa phương nếu không lắng nghe thực tế địa phương. Đây là điều quan trọng, để sự can thiệp của anh chị em không bị giảm xuống thành sự trợ giúp rời rạc, nhưng gieo hạt cho tương lai nơi mọi người sinh sống, trong hoàn cảnh mà Chúa Quan Phòng chỉ cho anh chị em”.

Đức Thánh Cha tiếp các nhà từ thiện Ý

Đức Thánh Cha tiếp các nhà từ thiện Ý

Liên quan đến giá trị thứ ba, gần gũi với những người rốt cùng, Đức Thánh Cha nhắc lại một câu tục ngữ nói rằng “một xâu chuỗi mạnh bằng chỉ những liên kết yếu”. Ngài giải thích rằng “gần gũi với những người yếu đuối”, cúi mình xuống vết thương của họ, đảm nhận những nhu cầu cầu họ, là đặt nền móng tốt cho việc xây dựng những cộng đoàn hiệp nhất và vững chắc, vì một thế giới tốt đẹp hơn và một tương lai hoà bình”.

Ngọc Yến - Vatican News

Đang xử lý, vui lòng đợi trong giây lát...