Trực tiếp Tiếp kiến chung ngày 29/11/2023

Vatican News Tiếng Việt truyền hình trực tiếp buổi Tiếp kiến chung tại Hội trường Phaolô VI ngày 29/11/2023

Trực tiếp buổi Tiếp kiến chung của ĐTC, thứ Tư, ngày 29/11/2023

 

Múi giờ: 8:50 giờ Roma ; 14:50 giờ Việt Nam

Vatican News Tiếng Việt truyền hình trực tiếp buổi Tiếp kiến chung tại Hội trường Phaolô VI ngày 29/11/2023
Múi giờ:
- Giờ Roma: 8:50
- Giờ Việt Nam: 14:50

 

Vatican News Tiếng Việt

Đang xử lý, vui lòng đợi trong giây lát...