GP Hưng Hóa bổ nhiệm Linh mục TĐD

Giáo phận Hưng Hóa bổ nhiệm Linh mục Tổng Đại diện và Linh mục Quản lý mới cho Giáo phận.

Giáo phận Hưng Hóa có Linh mục Tổng Đại diện và Linh mục Quản lý mới

WGPHH -- Ngày 13-05-2020, Văn phòng Tòa giám mục Hưng Hóa thông báo quyết định bổ nhiệm Linh mục Tổng Đại diện và Linh mục Quản lý mới cho Giáo phận. Sau đây là văn thư bổ nhiệm:

Tiểu sử cha Đaminh Hoàng Minh Tiến

Tiểu sử cha Antôn Vũ Thái San

Văn phòng Tòa Giám mục Hưng Hóa
Nguồn: giaophanhunghoa.org

Đang xử lý, vui lòng đợi trong giây lát...