Phỏng vấn Đức TGM Giuse Nguyễn Năng

Đức Tổng Giám mục Giuse Nguyễn Năng - Tổng Giám mục TGP Sài Gòn đã chia sẻ về hội nghị thường niên 2020 tại Trung tâm Mục vụ TGP Sài Gòn.

Đức TGM Giuse Nguyễn Năng chia sẻ về hội nghị thường niên 2020

WGPSG (16.10.2020) - Đức Tổng Giám mục Giuse Nguyễn Năng - Tổng Giám mục TGP Sài Gòn đã chia sẻ về hội nghị thường niên 2020 tại Trung tâm Mục vụ TGP Sài Gòn.

 

 
Truyền thông TGP Sài Gòn
Nguồn: tgpsaigon.net 
Đang xử lý, vui lòng đợi trong giây lát...